Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10645
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Marcello
La vida de sant Marcel
Date escrit: 1250 - 1280
traduït: 1450 - 1500
Text Type Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Works és una de les vides de: texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
Subjects HAGIOGRAFIA
References Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:154
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 5


Copy 1 BITECA  manid  1897
City, library and call number San Lorenzo de El Escorial  Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial N.III.5
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)   
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)   
ID no. of specific copy cnum 11837 BITECA
Location f. xxxvirb-va
Incipits - Explicits rubr.: [xxxvirb] De sent marcel. pape
text: M2arçel con fos sobiran bisbe de. Roma e reprengues. Maximja emperador dela gran crueltat que faia als christians ... [xxxviva] … E constrengue sent marcel que seruis aqueles besties. Enloqual seruey estech per molts ayns. Epuys rete la anima anostre senyor. Mori en layn dela encarnacio de ihesuchrist .CC.lxxxviij
Note coincideix amb l’incunable de Barcelona, però no inclou l’explicació del nom


Copy 2 BITECA  manid  1900
City, library and call number Barcelona  CRAI. Biblioteca de Reserva 713
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)   
1301 - 1400 (catàleg)   
ID no. of specific copy cnum 11956 BITECA
Location f. 48vb
Incipits - Explicits rubr.: [48vb] De sant Marcell prolech
text: M3Arcell es dit es dit [sic] en cays constreyen mal de si ... leuan contrarietats o ferin o causigan
rubr.: De sant Marcell
text: M3Arcell con es [sic] fos sobira bisbe de Roma E blasmas en maximja enperador dela crueltat als christans ... En lo qual seruesi apres molts anys vn nostre senyor repausa bonament


Copy 3 BITECA  manid  1899
City, library and call number Paris  Bibliothèque Nationale de Paris esp. 44
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix), 1301 - 1350 (P. Meyer)   
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals), 1301 - 1400 (Bohigas)   
ID no. of specific copy cnum 11006 BITECA
Location f. 40ra
Incipits - Explicits rubr.: [40ra] De sent Marcel
text: M2arcel es dit en quax costreient mal desi ... lauan contrariertatz oferin o causigan
text: M3arcel con el fos sobira bisbe de roma eblasmas en maximja lemperador dela crueltat que auja leuada contra los crestians ... en lo qual serujsi apres moltz ayns en nostre seyor [sic] repausa


Copy 4 BITECA  manid  1901
City, library and call number Vic  Arxiu i Biblioteca Episcopal c. 174 L, núm. inventari 7615
Copied 1301 - 1400 (Massó)   
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)   
ID no. of specific copy cnum 11385 BITECA
Location f. lix
Incipits - Explicits rubr.: [lix] De la vida de sent Marcell
text: Marcell com fos lo sobira bisbe de Roma e reprengues Maximia emperador de la gran crueltat que fahi als chrestians ... en lo qual servey estech per molts anys e puys rate la anima a nostra senyor moru en lany de la incarnacio de jhesuchrist cclxxxvii


Copy 5 BITECA  manid  1902
City, library and call number Madrid  Biblioteca Nacional de España INC/2000
ID no. of specific copy cnum 9948 BITECA
Location ff. liivb-liiira
Incipits - Explicits rubr.: [liivb] La interpretacio de sanct Marcel
text: M4Arcellus es dit axicom costrenyent mal desi ... ço es adir les mundanals aduersitats per fermetat e castigament
rubr.: La vida de sanct Marcel
text: M5Arcel com fos sobiran bisbe de roma: e reprengues maximi emperador de gran crueltat que fehia als chrestians ... [liiira] … molts anys en apres rete lanima a nostre senyor: en lany dela natiuitat de nostre senyor iesu crist .cclxxxvij.