Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of edition BITECA copid 1063
City and Library València BITECA libid 1019 Biblioteca Històrica [Universitària] Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call Number Inc. 216
Title of volume FENOLLET | Q CURCIO | EN LEMOSIN || BARCELONA | 1481
Imprint Barcelona 1481-07-16
Pere Posa
Pere Brun
Writing Surface Paper
Format Foli
Leaf analysis ff.: I + 10 prel. + 1-198 + I
Size pàgina 284 × 195 mm (f. a5 (segon quadern a)) × mm
Font gòtica
Pictorial elements caplletres sense gravar, amb lletres de guia
Condition en molt bon estat excepte algunes taques d'humitat especialment a l'índex. Errades a la col·lació: a1 (per b1)
Binding antiga en cartó amb llom de pell
History of volume Adquirit 1758 a quo
Previous owners (in chronological order) Juan Sanz de Latrás, Conde de Atarés (ex-libris del s. XVIII al foli 1 preliminar: “Del conde de Atares”)
Francisco Javier Borrull, Bisbe de Tortosa [1757] 1758 ad quem (ex-libris: “Ex. Bibliotheca quam D. D. Franciscus Borrull, Academiae Valentinae testamento legavit”)
Note anotacions marginals a tinta negra en castellà, llatí i català; nota en el foli 1 preliminar sobre els afers d'un mercader que diu estar a Barcelona i esmenta el barri de Sants
References (most recent first) Rovira Cerdà (2007), Inspecció personal
Palanca Pons et al. (1981), Catálogo de los incunables de la Biblioteca Universitaria de Valencia 63 , n. 107