Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1063
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de Paris
Collection: Call Number esp. 2 | Antic Anc. fonds Bib. Reial, 6831
Title BIBLE EN | PROVENEAL [sic] TOME I
Bíblia Peiresc
Copied 1441 - 1460   
   
Writing surface Paper i pergamí (bifoli ext. i int. de perg.)
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: V + i-cclxxxxiiij + 1 + I (les guardes inicials són dues de perg., dues de paper i una de pergamí, la del final és de pergamí) ff.: V + 296 + I (folis totals)
Collation 1-1322 1410; amb reclams horitzontals al peu de la segona columna arrenglerats amb el marge exterior fins al quadern 8è, del 9è al 12è el reclam es troba més a prop del plec, el quadern 13è el duu centat i el quadern final no en porta; signatures de quadern alfanumèriques no sempre visibles (quaderns a-o)
Page Layout 2 columnes42 línies (f. 2ra i a tot el volum)
Size pàgina 406 × 289 mm (f. 2)
caixa 259 × 182 mm (f. 2)
columna 259 × 78 mm (f. 2)
caixa 259 × 177 mm (f. 221)
columna 259 × 75 mm (f. 221)
caixa 257 × 170 mm (f. 297)
columna 257 × 71 mm (f. 297)
Hand humanística amb gran goticitat (Beltran)
Watermark tres flors en forma de tulipa (Briquet 6655, Palermo: 1462, Pisa: 1464-69, Perugia: 1456-58;)
carro (Briquet 3540, Pistoia: 1470, var. Palermo: 1471, Venezia: 1490, Fabriano: 1470)
Pictorial Elements el f. 1 del primer volum duu una orla amb 8 miniatures, amb la representació de l'obra dels 7 dies de la creació (s'extenen al peu del foli d'esquerra a dreta i de baix a dalt), a la caplletra una miniatura més gran amb un Crist en majestat dins d'una mandorla; tot el foli duu una orla amb motius vegetals i animals fantàstics de tipus humanístic; caplletres en blau i vermell amb decoració cal·ligràfica en vermell i lila, tot i que no sempre fou executada la decoració ni tampoc és del mateix tipus, són més grans i més detallades les del començament de cadascun dels llibres; són en vermell les rúbriques, el títol del llibre i el núm. de capítol dels marges superiors i la foliació; majúscules safranades
State caixa a tinta amb línies de guia per als renglons i la primera línia escrita; no es veuen restes de perforacions assenyalant els límits de la justificació, però s¡ dues perforacions menudes situades en els marges exteriors superiors de la caixa, separades una o dues unitats de pauta de la primera línia de la caixa
Condition en molt bon estat de conservació; duu una foliació antiga en xifres romanes i tinta vermella. El foli que segueix al text, no numerat, fou pautat i va romandre en blanc. Errades a la foliació: repeteix el núm. cxxxiiii (al quadern 7è)
Binding antiga, en cuir sobre fusta, del s. XVIII, amb el superlibris de la casa reial als plans, que també duen filets daurats; al llom daurats amb decoració floral i símbols heràldics: flor de lis i corones; llom amb sis nervis
History of volume Adquirit 1668 d.
Previous owners R. Mermalis (Floruit 1500 [?] - 1550 [?])   (Nota de possessió al f. cclxxxxiiii, darrer escrit del vol. 1)
Nicolas-Claude Fabri de Peiresc, erudit (1580-10-01 - 1637-06-24)   1637
Giulio Raimondo Mazzarino, Cardenal   ( Catalogue de Pierrer Carcavy et François de la Poterie, 46 ) 1661
Paris: Bibliothèque Royale   ( 6831) 1668
Associated MSS/editions manid 2745 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 3. 1441 - 1460. Desconegut, Bíblia del s. XIV AT i NT (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375.
manid 2746 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 4. 1441 - 1460. Desconegut, Bíblia del s. XIV AT i NT (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375.
Other associations MSS or Printed Editions manid 2745 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 3. 1441 - 1460. Desconegut, Bíblia del s. XIV AT i NT (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375.
manid 2746 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 4. 1441 - 1460. Desconegut, Bíblia del s. XIV AT i NT (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375.
manid 1260 MS: Paris: Nationale-Richelieu, fr. 2434. 1330 d. - 1360 [?]. Desconegut, Saltiri (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?].
Note al quart foli de guardes s'ha anotat Anno domini diii. Volum sense senyals de lectura. Primer volum de la Bíblia (BNF esp. 2-4)
References Microfilm del ms. esp. 4 N. T. de la BNP (2002)
Microfilm dels mss. esp. 2 i 3 de la BNP. Bíblia (2002)
Avenoza (2004), Inspecció personal
Copistes et ancienns possesseurs: Fichier de la “Section codicologique” du Institut de Recherche et Histoire des Textes (Paris) (2004)
Puig i Tàrrech (2001), “Les traduccions catalanes medievals de la Bíblia”, El text. Lectures i història 140-65
Soriano (1998), Inspecció personal
Izquierdo (1997), “De la lecció de la Sagrada Escriptura en llengua vulgar”, Actas del VI Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Alcalá de Henares, 12-16 de septiembre de 1995) 854
Beltran i Pepió (1997), Inspecció personal
Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 73-9
Avril et al. (1982), Manuscrits enluminés de la Péninsule Ibérique 121-2 , n. 136
Morreale (1958), “Apuntes bibliográficos para la iniciación al estudio de las traducciones bíblicas medievales en catalán”, Analecta Sacra Tarraconensia 280 , n. 2
Omont (1908-13), Anciens inventaires et catalogues de la Bibliothèque Nationale 4:282
Morel-Fatio (1892), Catalogue des manuscrits espagnols et des manuscrits portugais [de la Bibliothèque Nationale] 1-2 , n. 1-3
Berger (1890), “Nouvelles recherches sur les Bibles provençales et catalanes”, Romania 508 , n. 2
Internal Description Number of texts: 31