Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10637
Authors Pseudo-Jacobus de Voragine (I)
Titles La vida de santa Coloma
Date traduït: 1290 ? - 1320 ?
Text Type Prosa
Subjects HAGIOGRAFIA
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 5


Copy 1 BITECA  manid  1897
City, library and call number San Lorenzo de El Escorial  Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial N.III.5
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)   
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)   
ID no. of specific copy cnum 11829 BITECA
Location ff. xxviiirb-xxixra
Incipits - Explicits rubr.: [xxviiirb] De sancta coloma
text: E2n aquel temps uiuent aurelian emperador deles parts dorient con el fos paga e creegues enles ydoles ... [xxixra] … foren totes aquestes coses enpresencia del poble dela Ciutat. Per die kalendes iaunarij sots aurelian emperador regnant nostre senyor ihesu christ alquil es honor. virtut epoder per tots los segles dels segles Amen
Note coincideix amb l’incunable de Rosenbach


Copy 2 BITECA  manid  1901
City, library and call number Vic  Arxiu i Biblioteca Episcopal c. 174 L, núm. inventari 7615
Copied 1301 - 1400 (Massó)   
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)   
ID no. of specific copy cnum 11534 BITECA
Location f. ccccxxxix
Incipits - Explicits rubr.: [ccccxxxix] De la vida de santa Coloma
text: En lo temps que Euralian emperador regnave ell vench en una ciutat qui es dita Sinay ... e feu la degollar e per aytal martiri fon coronade e ella sen ana a Nostra Senyor Deu


Copy 3 BITECA  manid  2206
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar Inc. 58
ID no. of specific copy cnum 11118 BITECA
Location ff. xxxvb-xxxivb
Incipits - Explicits rubr.: [xxxvb] De santa Coloma
text: [xxxira] [e]4N aquell temps viuint aurelia emperador de les parts de orient: com ell fos pagua e cregues enles ydoes: entrassen en una ciutat que haia nom cinonay ... [xxxivb] … Totes aquestes coses foren fetes en presencia del poble dela ciutat. pridie kalendas januarias. Sots aurelia emperador. regnant nostre redemptor jesu christ: al qual es honor e virtut e poder per tots los segles dels segles amen
Note pot tractar-se del mateix text que consta al ms. de Marseilla i a l'edició de Carles Amorós


Copy 4 BITECA  manid  1902
City, library and call number Madrid  Biblioteca Nacional de España INC/2000
ID no. of specific copy cnum 9939 BITECA
Location ff. xxxviiva-xxxviiiva
Incipits - Explicits rubr.: [xxxviiva] La vida de sancta Coloma
text: [xxxviivb] E5N aquell temps viuent aurelia emperador deles parts de orient: com ell fos paga e cregues en les ydoles ... [xxxviiiva] … regnant nostre senyor iesu crist: al qual es honor e virtut e poder per tots los segles dels segles amen


Copy 5 BITECA  manid  2648
City, library and call number Ripoll  Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll R. 456
ID no. of specific copy cnum 10610 BITECA
Location ff. xxxvb-xxxivb
Incipits - Explicits rubr.: [xxxvb] De sancta Coloma
text: [xxxira] E4N aquell temps viuint Aurelia emperador deles parts de orient: com ell fos pagua e cregues en les ydoles ... [xxxivb] … regnant nostre redemptor jesuchrist al qual es honor e virtut e poder per tots los segles dels segles amen