Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10633
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Iohanne evangelista
La vida de sant Joan apòstol
Date escrit: 1250 - 1280
traduït: 1450 - 1500
Text Type Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Works és una de les vides de: texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
Subjects HAGIOGRAFIA
References Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:87-96
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 8


Copy 1 BITECA  manid  1897
City, library and call number San Lorenzo de El Escorial  Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial N.III.5
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)   
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)   
ID no. of specific copy cnum 11825 BITECA
Location ff. xxvb-xxiiira
Incipits - Explicits rubr.: [xxvb] Dela entrepretacio de nom de johan
text: I2ohan es entrepretat gracia de nostre senyor ... [xxira] … la qual trasch del libre doctouja e aquella abreuya en esta manera
rubr.: De sent johan apostol e engelista
text: I2ohan apostol e engelista fo amat de nostre senyor e uerge elegut ... [xxiiira] … e aytantost conech que el era sent johan qui del lauia pres epuys loli trames
Note el text se separa del del ms. de París


Copy 2 BITECA  manid  1900
City, library and call number Barcelona  CRAI. Biblioteca de Reserva 713
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)   
1301 - 1400 (catàleg)   
ID no. of specific copy cnum 11944 BITECA
Location ff. 23vb-26va
Incipits - Explicits rubr.: [23vb] del nom de sant Johan
text: I5ohan vol dir gracia del senyor o en lo qual es gracia o al qual es donat ... la qual vida ysidorus en lo libre del nexement laujda eles possessions dels sants pares abreuya
rubr.: Del nom de sant Johan euangeliste
text: [24ra] I4ohan apostol e euangeliste fo amat per nostre Senyor e fo verge elegit ... [26va] … per que fo manifest que sent johan en forma de palagri anaquel aparech quant li liura lanel


Copy 3 BITECA  manid  1899
City, library and call number Paris  Bibliothèque Nationale de Paris esp. 44
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix), 1301 - 1350 (P. Meyer)   
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals), 1301 - 1400 (Bohigas)   
ID no. of specific copy cnum 10995 BITECA
Location ff. 22ra-24rb
Incipits - Explicits rubr.: [22ra] De sent johan apostol e euangelista
text: I4Oan uol dir gracia del senyor o en lo qual es gracia o al qual es feta donacio ... la qual uida ysidorus en lo libre del neximent la ujda eles passions dels santz pares abreuga
text: I5oan apostol e auangelista fo amat per nostre senyor e fo uerge elegut ... [24rb] … per que fo manifest que sent iohan aaquel en forma de pelegri aparec quant li liura lanel


Copy 4 BITECA  manid  1901
City, library and call number Vic  Arxiu i Biblioteca Episcopal c. 174 L, núm. inventari 7615
Copied 1301 - 1400 (Massó)   
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)   
ID no. of specific copy cnum 11373 BITECA
Location ff. xxxii-xxxviii
Incipits - Explicits rubr.: [xxxii] Del nom de sant johan
text: johan vol dir gracia del senyor o en lo qual es gracia e al qual es donat ... lla vida del qual en Milet bisbe de Laodisia escrisesch la qual vida Ysidorus en lo libre del nexement la vida e les possessions dels sants pares abreuya
tit.: del nom de sant johan evangeliste
text: johan apostol e evangeliste fo amat per nostre senyor e fo verge elegit on co apres pentacosta los apostols fossen departits en Asia sent johan sen ana ... [xxxviii] … per que fo manifest que sent johan en forma de palagri an aquel aparech quan li liura lanel


Copy 5 BITECA  manid  2267
City, library and call number Madrid  Real Academia de la Historia Códices LXXXVIII
Copied 1351 - 1400   
ID no. of specific copy cnum 10861 BITECA
Location ff. xxvijra-xxxra
Incipits - Explicits rubr.: [xxvij] la entrepretacio [sic] del nom
text: I3Ouan uoldir aytant con gracia del seyor o en lo qual es gracia o al qual es donat o al qual es feyta donacion ... la qual uida ysidorus en lo libre del naximent la uida e les pacions dels pares abreuja
rubr.: De sent Jouan
text: I3Ouan apostol e auengelista [sic] fo amat per nostra senyor e fo uerge ... [xxxra] … per que fo mani fest [sic] que sant jouan aaquel caualer en forma de pelegrin aparex canlj liura lanel


Copy 6 BITECA  manid  2206
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar Inc. 58
ID no. of specific copy cnum 11114 BITECA
Location ff. xxiiivb- xxvva
Incipits - Explicits rubr.: [xxiiivb] La interpretacio de sant johan
text: [i]5Ohan es interpretat gracia de nostre senyor:enlo qual fon gracia e al qual fon donada ... Miletus bisbe scriu la vida de sant johan euangelista:la qual trague del libre de octouia:e aquella abreuia en aquesta manera
rubr.: [xxiiiira] La vida de sant iohan apostol e euangelista
text: [i]5Ohan apostol e euangelista amic de jesu christ:e verge elegit. Apres de sinquagesma departis dels apostols ... [xxvva] … E lo caualler portal al rey: e conegue que certament era estat sant johan aquell qui en forma de pelegri li hauia demanat almoyna


Copy 7 BITECA  manid  1902
City, library and call number Madrid  Biblioteca Nacional de España INC/2000
ID no. of specific copy cnum 9935 BITECA
Location ff. xxixra-xxxirb
Incipits - Explicits rubr.: [xxixra] La interpretacio de sant iohan
text: [I]4Ohan es interpretat gracia de nostre senyor: enlo qual fonch gracia e al qual fonch donada ... la qual trague del libre de octauia: e aquella abreuia en aquesta manera
rubr.: La vida de sant iohan apostol
text: [I]5Ohan apostol e euangelista amich de ihesu crist: e verge elegit ... [xxxirb] … e conegue que certament era estat sant iohan aquel: qui en forma de pelegri li hauia demanat almoyna


Copy 8 BITECA  manid  2648
City, library and call number Ripoll  Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll R. 456
ID no. of specific copy cnum 10606 BITECA
Location ff. xxiiivb-xxvva
Incipits - Explicits rubr.: [xxiiivb] La interpretacio de sanct Joan
text: I4Oan es interpretat gracia de nostre senyor: enlo qual fon gracia e al qual fon donada ... la qual trague del libre de octouia: e aquella abreuia en aquesta manera
rubr.: [xxiiiira] La vida de sanct Joan apostol e euangelista
text: I5Oan apostol e euangelista amich de jesuchrist: e verge elegit ... [xxvva] … e conegue que certament era stat sanct Joan aquell qui en forma de pelegri li hauia demanat almoyna