Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1061
City and Library London The British Library
Collection: Call Number Egerton 1526 | Antic 272 F 279 f 319 K 446 K 683 D Plut.dxix.k.
Title LO PRIMER VOLUM DE LA BÍBLIA
BIBLIA SACRA | IN LINGUA | CATALANA | GENESIS-PSALMI || MUS. BRIT. BIBL. EGERTON | 1526 | PLUT. DXIX.K.
Biblia Egerton
Copied 1465-10-29 by Marc     
Writing surface Paper i pergamí (bifoli ext. i int. de perg.)
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 325 (= I + 7 + 1-2 + 3-307 + 9 + I) (foliació moderna)ff.: 326 (= I + 9 + i-cccv + 9 + I) (foliació antiga)ff.: I (relligadura) + 1 s/n (pergamí en blanc) + 7 (en blanc) s/n + 1 (paper) + 1 (pergamí) + 3-307 (= i-cccv) + 8 (paper en blanc) s/n + 1 (pergamí) s/n + I (relligadura)
Collation 1-1520 167/6
Page Layout 2 columnes44 línies (f. 5)
Size pàgina 410 × 285 mm (f. 5)
caixa 269 × 195 mm
caixa 269 × 84 mm
Hand gòtica amb influències humanístiques
Watermark carro de dues rodes amb radis en creu (a les parts inicial i final del volum) (semblant a Briquet 3544, Lucca: 1434 i 1463-79, Damme: 1452-56, Lille: 1456-74, Roma: 1459-60, Ulm: 1473)
tisores obertes (al cos del volum)
Pictorial Elements Miniatures: caplletres il·luminades i miniades al començament de cada llibre; set miniatures representen Déu, els elements i els sis dies de la creació
Caplletres: en blau i vermell, amb decoració afiligranada senzilla en el color de contrast, encara són visibles les lletres de guia per al caplletrador. Inicials de gran format en or i color i orles decorades amb besants daurats, ocells i fulles o embotides en blau i vermell amb decoració afiligranada amb motius geomètrics i vegetals (especialment als pròlegs, p. ex., f. 271va, prol. al llibre de Job). A partir del f. cclxxxiiij (286 fol. mod.) les inicials alternen el vermell i el blau; totes les caplletres i majúscules que es troben dins d'un paràgraf estan afiligranades en el color de contrast
Rúbriques i encapçalaments de pàgines en vermell. Els inicis dels llibres se situen a començament de foli, preferentment, o de columna, situant al final de la columna anterior la rúbrica (si un llibre acaba a la col.va, la rúbrica se situa a vb i el text comença al recto del següent, per exemple, 3ra
Tocs de color les majúscules són safranades (en els folis previs a aquesta segona part)
Other features Justificació: a tinta molt fluixa les línies verticals arriben fins als marges (de vegades sembla punta de plom) i els renglons no creuen ni el bifoli ni l'intercolumni; amb línies de guia per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: no es veuen perforacions, probablement es trobaven a frec del marge exterior dels folis
Reclams: horitzontals centrats sense decorar
Signatures: signatures de quadern alfanumèriques a ploma
Condition volum en molt bon estat de conservació malgrat les taques d'humitat als marges dels folis. El quadern final no duu bifolis de pergamí interiors ni exteriors. Foliació antiga, a tinta negra, amb tocs de groc com a decoració, en xifres romanes, sense errades; el volum duu una altra foliació moderna a llapis, que seguirem. Errades a les signatures de quadern: el primer quadern va signat “j” i oblida marcar el primer foli (s/sign), j1-j9, el segon va signat “k” i deixa sense marcar un bifoli entre k4 i k5, el tercer oblida marcar un entre 15 i 16, el quart oblida un entre m2 i m3, el cinquè un altre entre n4 i n5, també hi ha una errada als quaderns “o”, ”p”, que no es pot precisar, al quadern vuitè, signat “f”, errada entre f4 i f5, al novè, signat “g”, errada entre g8 i g9, al desè, signat “c”, errada entre c8 i c9, a l'onzè, signat “d”, dos folis sense signar entre d5 i d6, el dotzè, signat “e”, no numera els folis de pergamí, el tretzè, signat “h”, omet signar folis entre h1 i h2, h4 i h5 i no marca h9, al catorzè, signat “b”, omet un entre b1 i b2 i no marca els dos darrers, al quadern quinzè signatures numèriques, salta un entre 3 i 4
Binding restaurada, s'han enganxat les restes de l'antiga relligadura damunt d'una altra mé|s moderna, en cuir sobre fusta; rectangle central i dues rodes concèntriques decorades amb motius mossàrabs; restes d'haver dut quatre tanques i cinc bollons a cada pla. Llom amb quatre nervis, dos teixells de pell vermella, decorats amb filets daurats
History of volume Adquirit 1851-05-10
Previous owners P. Rolandi   1851-05-10
Francis Henry Egerton, 8è. Earl of Bridgewater   (a les guardes captives de relligadura segell daurat amb les armes d'Egerton [?] amb la divisa “SIC DONEC”)
Associated persons al final hi ha una nota inquisitorial del pas dels segles XVI al XVII signada per: Johanni Permentario, fe catòlica romana (“Visa per nos et permissa magistro Johanni Permentario. F. Brarbus, inquisitor” (rubricat))
Other associations Works cnum 2093 MS: Desconegut, Bíblia del s. XIV AT: 2 Reis (= 4Re) (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375. València: Arxiu del Regne, Gremi de Fusters L-196, 1441 - 1460
Other associations MSS or Printed Editions manid 2142 MS: València: Arxiu del Regne, Gremi de Fusters L-196. 1441 - 1460. Desconegut, Bíblia del s. XIV AT: 2 Reis (= 4Re) (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375.
Note aquest manuscrit conté només part dels llibres de l'Antic Testament. Duu anotacions posteriors. Perarnau proposa un copista del domini del català oriental. Full de paper de la biblioteca enganxat al primer foli, acull anotacions bibliogràfiques sobre l'obra (Massó 1927 i Berger 1890). Algunes esmenes al text fetes contemporàniament a la còpia (per exemple f. 204rb). Al foli que segueix al final del text hi ha una anotació a llapis sobre un recompte de folis fet a novembre de 1869 “307 Folios”. En el darrer dels set folis primers sense numerar, nota sobre la seva procedència “Bibl. Eg. 1526” i un ex-libris “Purchased of P. Rolandi 10 May 1851”; el següent foli està subjectat amb una pestanya amb una anotació en català sobre la Bíblia
Subject Manuscrit datat
References Descrit per: Avenoza (2009), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció de la Bíblia London British, Egerton 1526 (2006)
Tractat a: Puig i Tàrrech (2001), “Les traduccions catalanes medievals de la Bíblia”, El text. Lectures i història 140-65
Tractat a: Izquierdo (1997), “De la lecció de la Sagrada Escriptura en llengua vulgar”, Actas del VI Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Alcalá de Henares, 12-16 de septiembre de 1995) 855
Descrit per: Soriano (1997), Inspecció personal
Tractat a: Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 44-6
Tractat a: Perarnau (1978), “Aportació al tema de les traduccions bíbliques catalanes medievals”, Revista Catalana de Teologia 35-8
Tractat a: Morreale (1958), “Apuntes bibliográficos para la iniciación al estudio de las traducciones bíblicas medievales en catalán”, Analecta Sacra Tarraconensia 281 , n. 4
Tractat a: Berger (1890), “Nouvelles recherches sur les Bibles provençales et catalanes”, Romania 509
Catalogat a: Gayangos (1875), Catalogue of the Manuscripts in the Spanish Language in the British Museum 1:1
Catalogat a: Catalogue of Additions to the Manuscripts in the British Museum (1836-1982) 1848-1853 , n. 353
Internal Description Number of texts: 24