Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1060
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de Paris
Collection: Call Number esp. 5 | Antic Anc. fonds 68335
Title Biblia Colbert
Copied 1471-08-08 (colofó CNUM 2399) by Antoni Satorra     
   
Writing surface Paper i pergamí (bifoli ext. i int. de perg.)
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: I + II + ii-ccclxij + 2 + II + I
Collation 111/12 2-824 920 10-1524 1610/9
Page Layout 2 columnes44 línies (f. ii)43 línies (f. xxxxiii)
Size pàgina 409 × 290 mm (f. ii)
caixa 270 × 187/186 mm (f. ii)
columna 270 × 82 mm (f. ii)
caixa 264 × 184 mm (f. xxxxiii)
columna 264 × 82 mm (f. xxxxiii)
Hand humanística amb molta influència de la gòtica
Watermark tisores (al cos del volum) (gairebé idèntic a Briquet 3670, només és 4 mm més llarga, Itàlia: 1458-77, Ratisbona: 1466-67 i Rússia: 1451-69; motiu idèntica al del ms. BNF esp. 3)
Pictorial Elements Orla queden restes del f. 1 que duia una orla amb motius vegetals semblants al dels mss. 2 i 4, que fou arrencada
Caplletres: vermelles i blaves sense decoració
Rúbriques en vermell
Titre courrant centrat al marge superior en vermell
Altres: foliació a l'angle superior extern en tinta vermella
Altres: la primera línia després de la caplletra en gòtica formada, amb tinta que deteriora el paper
Other features Justificació: a tinta
Justificació: les línies verticals marcades a punta seca (alguns folis de pergamí)
Pautat: caixa amb línies de guia per als renglons
Pautat: la pauta té una línia més i s'ha deixat en blanc a la còpia la darrera línia del pautat (als ff. 1-26r i 121v-144r)
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: vuit perforacions de forma irregular assenyalen els límits de la justificació, a prop del tall, encara hi ha una novena, situada al marge exterior superior, a unes dues unitats de pauta per damunt de la primera línia i també situada a prop del tall
Reclams: horitzonals situats al marge inferior dret arrenglerats amb el marge exterior de la segona columna, no en tenen els quaderns 9è i el final, al quadern 10è sembla apreciar-se'n restes al peu del foli, que ha estat guillotinat
Signatures: restes de signatures de quaderns que són visibles des del segon quadern al marge inferior extern, tallades sovint per la cisella, posteriorment [s. XVII?] es va afegir altre sistema de numeració de quaderns “quaternus” seguit d'un número, errada a partir del quart, que numera 6
Condition en molt bon estat de conservació; manca el primer foli del primer quadern, del qual resta un taló; al final del volum trobem dos fulls en blanc, un de paper i un altre de pergamí, tots dos pautats. El quadern segon duu situat el bifoli de pergamí interior fora de la posició habitual, entre els bifolis 7èi 9è; al quadern final li manca un foli abans del darrer conservat de pergamí pautat i en blanc, del qual roman un taló; foliació antiga en romans i a tinta vermella, les guardes inicial i final són de paper i contemporànies a la relligadura, les altres dues que al davant i al darrera obren i tanquen el volum són modernes, però de pergamí
Binding moderna, en pell vermella recoberta per una tela blava reforçada que no la deixa veure
History of volume Adquirit 1732
Previous owners Paris: Bibliothèque Colbertine   ( 180) 1732
Paris: Bibliothèque Royale   ( 68335) 1732
Other associations MSS or Printed Editions manid 1260 MS: Paris: Nationale-Richelieu, fr. 2434. 1330 d. - 1360 [?]. Desconegut, Saltiri (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?].
Note encara es poden veure les lletres de guia i altres anotacions per a l'il·luminador i rubricador, tot i que de vegades semblen posteriors, com si s'haguessin afegit al segle XVI. Algunes esmenes o afegits per fer llegible passatges esborrats, de mà posterior (p. e. f. xxxiiva-vb). A l'any 1548 hom calculà l'antiguitat del llibre (f. ccclxii: “1548-1471 = 0077”), cosa que demostra que el colofó fou llegit com “septimo” i no com “sextimo”. Sense anotacions de lectors.
Subject Manuscrit datat
References Facsímil: Microfilm del ms. esp. 5 de la BNP. Bíblia (2002)
Tractat a: Zinelli (2002), Carta
Vist per: Casanellas (2007), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Tractat a: Puig i Tàrrech (2001), “Les traduccions catalanes medievals de la Bíblia”, El text. Lectures i història 140-65
Descrit per: Soriano (1998), Inspecció personal
Tractat a: Izquierdo (1997), “De la lecció de la Sagrada Escriptura en llengua vulgar”, Actas del VI Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Alcalá de Henares, 12-16 de septiembre de 1995) 855
Descrit per: Beltran i Pepió (1997), Inspecció personal
Descrit per: Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 78
Catalogat a: Samaran et al. (1981), Catalogue des Manuscrits en écriture latine portant indications de date, de lieu ou de copiste, 4.1. Bibliothèque Nationale, fonds latin (supplément), Nouvelles acquisitions latines, petits fonds divers 4, 1:265
Tractat a: Bohigas (1967), “La Bíblia a Catalunya”, II Congrés litúrgic de Montserrat
Tractat a: Morreale (1958), “Apuntes bibliográficos para la iniciación al estudio de las traducciones bíblicas medievales en catalán”, Analecta Sacra Tarraconensia 281 , n. 3
Catalogat a: Morel-Fatio (1892), Catalogue des manuscrits espagnols et des manuscrits portugais [de la Bibliothèque Nationale] 2 , n. 4
Tractat a: Berger (1890), “Nouvelles recherches sur les Bibles provençales et catalanes”, Romania 508
Internal Description Number of texts: 24