Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1059
City and Library Vic Arxiu i Biblioteca Episcopal
Collection: Call Number c. 229, núm. inventari 8532
Copied 1401 - 1450 (J. Riera)   
1421 - 1450 (Beltran)   
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: 3 (= Lxxj, Lxxvij i Lxxviij) (numeració antiga)
Page Layout 20 línies
Size pàgina 220 × 145 mm (f. Lxxj)
caixa 135 × 95 mm
Hand semigòtica (f. Lxxj)semigòtica (ff. Lxxvij-Lxxviij)
Watermark altres no s'identifica la filigrana
Pictorial Elements Caplletres: espai en blanc per a caplletres
Other features Justificació: cap resta de justificació
Reclams: reclam horitzontal en posició interior visible al f. Lxxjv sense continuïtat
Condition volum format per 3 fulls completament restaurats sense continuïtat
Binding coberta de pergamí flexible
Associated MSS/editions Continuació de: manid 1950 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 310/5. Ripoll:, 1376 - 1425. Desconegut, De natures de bèsties i d'ocells (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1400.
Other associations MSS or Printed Editions manid 1950 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 310/5. Ripoll:, 1376 - 1425. Desconegut, De natures de bèsties i d'ocells (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1400.
Note Volum amb guardes modernes (quatre al davant i quatre al darrere). Segon Llúcia Martin Pascual aquest manuscrit continua el de la BdC 229, formant tots dos una única còpia
References Tractat a: Martín Pascual (2012), “Nuevas aportaciones sobre la transmisión del bestiari catalán”, Revista de Literatura Medieval 162-3
Descrit per: Beltran i Pepió (2005), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Facsímil: Fotografies del fragment de Bestiari (Vic, Arxiu Museu, 229) (1996)
Vist per: Riera i Sans (1990), Inspecció personal
Tractat a: Panunzio (1963-64), Bestiaris 1:27-8 , n. E
Catalogat a: Gudiol i Cunill et al. (1934), Catàleg dels llibres manuscrits anteriors al segle XVIII del Museu Episcopal de Vich amb un apèndix per Mn. Eduard Junyent 218-9
Tractat a: Alòs-Moner (1924), Discursos llegits en la “Real Academia de Buenas Letras de Barcelona” en la solemnial recepció pública de D. Ramon d'Alòs-Moner y de Dou el dia primer de juny de 1924. Tema: “Els bestiaris a Catalunya”
Internal Description Number of texts: 2