Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1057
City and Library Montserrat Monestir
Collection: Call Number 1
Title Llibre vermell
Copied 1301 - 1500   
Writing surface Pergamí
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 142 (= 2 + I + 1 + 1-137 + 1)
Collation 11/4 2-58 66 72 81 93/4 108 116 133/4 141 152 166 17-198 203t/2t1 213 22-238 242; manquen a l'inici un ternió i un quaternió; el quadern 12, que era un duern, s'ha perdut; del quadern 14 només en resta el darrer foli i del 15, que era un quaternió, només es conserva el bifoli exterior; el quadern 24 està format per les guardes originals; volum amb reclams centrats en posició horitzontal al peu del foli
Page Layout 2 columnes (f. 136)40 línies (f. 119)66 línies (f. 120)27 línies (f. 121 calendari litúrgic)67 línies (f. 133)
Size pàgina 437 × 300 mm (f. 1)
caixa 298 × 215 mm
Hand gòtica formada del s. XIV (ff. 1-41 i 47-118v) secció amb diverses mans gòtiques, més tardanes, de vegades amb influx francès, ca. 1400 (ff. 41v-46v) gòtiques formades del s. XV (ff. 119v-120 i 120-132v) gòtica del s. XV, de mòdul molt petit (ff. 133v-134) gòtica rodona del s. XV (ff. 134v-135) gòtica formada del s. XIV (f. 136)
Pictorial Elements miniatures als folis 27 (difunt a la tomba), f. 30 (adoració del nen Jesús als braços de la Verge), f. 68 (mapamundi), f. 68v (mapa celestial), f. 133v (adoració de la Verge) i f. 134v (el Papa Nicolau). Les caplletres, de 3 i 6 unitats de pauta, tenen decoració senzilla a ploma, alternant els colors blau i vermell, llevat de la del f. 30, que és historiada; calderons en blau i vermell; rúbriques en vermell (en els ff. 1-80)
State justificació a ploma i a punta seca, amb línies de guia per als renglons i amb la primera línia escrita als ff. 1-113; els ff. 114-119 amb pauta a llapis i la resta a mina de plom
Music S
Condition els dos folis inicials, el foli preliminar i el final són moderns; la taula fou transcrita al s. XIX (en un foli que segueix als dos primers de guardes moderns) duu la taula, transcrita al s. XIX. L'antiga foliació, que ha desaparegut tallada per la cisalla o per la pèrdua de l'angle superior dret de nombrosos folis, fou realitzada per una mà de finals s. XVI o ja del XVII, que seguia una foliació anterior, coetània de la darrera fase de la confecció del manuscrit, ca. 1500, visible en alguns folis (p. e. ff. xc-xciiij); el manuscrit fou restaurat a mitjans dels anys cinquanta i es troba en bon estat de conservació
Binding moderna
Previous owners Montserrat: Monestir de Santa Maria   perdut al s. XIX
Ciutadà de Vic (Floruit 1885)   Vic 1885 (price: 450 duros) (Collell)
Associated Texts i un recull de pregàries i, amb les rúbriques en català, però amb el text en llatí un: texid 1190 Desconegut, Llibre d'hores de la Mare de Déu i de la Creu, escrit 1301 [?] - 1400 [?] llatí
Note segons el pare Olivar, l'any 1399 s'estava copiant el foli 56, ja que, en enumerar les sis edats del món, l'autor del passatge en qüestió fa constar que la sisena, que començà amb l'adveniment de Jesucrist, “j'a durat M.CCC.XC.IX anys”. El f. 137 conté una anotació en llatí commemorativa de la visita de Felip III l'any 1599; al verso es llegeixen diverses anotacions dels anys 1544-1550. El manuscrit es va perdre durant el s. XIX i retornà al monestir un cop es va localitzar i es va adquirir a un ciutadà de Vic en 1885. Aramon reprodueix els ff. 23v-26
References Martín Pascual et al., eds. (2004), “Llibre vermell. Biblioteca de Montserrat [facsímil electrònic a internet]”, Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives
Beltran i Pepió (2000), Inspecció personal
Marnierre (1999), Inspecció personal
Soriano (1999), Inspecció personal
Collell (1997), “Montserratines. XVII”, J. Verdaguer. Montserrat, 2. Llegenda de Montserrat
Altés i Aguiló (1989), El llibre vermell de Montserrat [edició facsímil parcial]
Olivar (1977), Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca del Monestir de Montserrat 3-4
Olivar (1969), Els manuscrits litúrgics de la Biblioteca de Montserrat 17-20
Aramon i Serra (1964), “Els cants en vulgar del Llibre Vermell de Montserrat (Assaig d'edició crítica)”, Analecta Montserratensia
Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 44 , n. y
Albareda (1917), “Textos catalans del Llibre Vermell”, Analecta Montserratensia
Internal Description Number of texts: 11