Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1056
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call Number 1031
Title FRA PERE RIUS | SIDRACH | FLOR DELS SANTS | JAFUDA BON SENYOR | CATO | PROVERBIS DE SALOMO | 1031
Copied 1401 - 1410   
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 1-206 + 1 s/n + II (foliació moderna a llapis)ff.: II + 1-8 + 17-221 + II (foliació moderna gravada)
Collation [1]-[5]16 [6]20 [7]8 [8]26 [9]36 [10]-[11]18
Page Layout 2 columnes (ff. 9-13v, 17-100v, 156-170ra, 171-197v i 199v-205ra) 1 columnes (ff. 101-108, 109-139 i 140-155)37 línies (ff. 11 i 186)35 línies (f. 19)28 línies (f. 102)38 línies (ff. 110 i 172)30 línies (ff. 141 i 158)
Size pàgina 288 × 215 mm (f. 11 (primera unitat codicològica))
caixa 203 × 153 mm
columna 203 × 68 mm
caixa 209 × 154 mm (f. 19 (segona unitat))
columna 209 × 68 mm
caixa 228 × 165 mm (f. 102 (tercera unitat))
caixa 220 × 148 mm (ff. 110 i 141 (quarta i cinquena unitats))
caixa 236 × 162 mm (f. 158 (sisena unitat))
columna 236 × 74/73 mm
caixa 217 × 152 mm (f. 172 (setena unitat))
columna 217 × 68 mm
caixa 216 × 156 mm (f. 186 (vuitena unitat))
columna 216 × 69/68 mm
Hand semigòtica de bona factura (primera unitat codicològica (ff. 9-13))semigòtica amb influència de la bastarda (segona unitat codicològica (ff. 17-100))gòtica cursiva (tercera unitat codicològica (ff. 101-108))semigòtica de cos menut amb influència de la bastarda (quarta unitat codicològica (ff. 109-139))gòtica semblant però amb més tendència a la cursivitat (cinquena unitat codicològica (ff. 140-155))semigòtica a dues columnes (sisena unitat codicològica (ff. 156-170))lletra més descurada (setena unitat codicològica (ff. 171-185))gòtica més formada (vuitena unitat codicològica (ff. 185v-204))
Watermark arc amb sageta (a la primera, setena i vuitena unitats codicològiques) (semblant a Briquet 796, Lucca: 1390-94, var. Bruxelles: 1390-91, Sienna: 1392-99, Ausbourg: 1393;)
cercles dos cercles atravessats per una antena amb creu (a la tercera, cinquena i sisena unitat codicològiques) (semblant a Briquet 3187, Sienna: 1328 i Briquet 3190, Sienna 1349-51)
corn de caça penjat d'un cordill (a la segona unitat codicològica)
destral (al f. 110 (quarta unitat codicològica))
gall (a la quarta unitat codicològica, f. 135, i a la sisena)
sirena sirena (al f. 93 (segona unitat codicològica))
Pictorial Elements Rúbriques espai en blanc (primera unitat codicològica)
Caplletres: sense executar, marcades amb lletres de guia (primera unitat codicològica)
Rúbriques en vermell (segona unitat codicològica)
Caplletres: alguna inicial també en vermell (f. 18va) però manquen gairebé la totalitat assenyalades amb lletres de guia (segona unitat codicològica)
Calderons en vermell (segona unitat codicològica)
Altres: senyals de nota al marge (segona unitat codicològica)
Altres: sense cap mena de decoració (tercera unitat codicològica)
Rúbriques espai en blanc (quarta unitat codicològica)
Caplletres: en vermell fins al f. 123, la resta sense realitzar (quarta unitat codicològica)
Rúbriques en vermell (cinquena unitat codicològica)
Calderons en vermell (cinquena unitat codicològica)
Caplletres: en vermell (cinquena unitat codicològica)
Altres: tocs en algunes lletres en vermell (cinquena unitat codicològica)
Rúbriques en vermell (sisena unitat codicològica)
Tocs de color tocs en algunes lletres en vermell (sisena unitat codicològica)
Rúbriques en vermell (setena unitat codicològica)
Calderons en vermell (setena unitat codicològica)
Tocs de color tocs en algunes (setena unitat codicològica)
Altres: detalls en vermell (setena unitat codicològica)
Rúbriques en vermell (vuitena unitat codicològica)
Caplletres: en vermell (vuitena unitat codicològica)
Calderons en vermell (vuitena unitat codicològica)
Other features Justificació: a punta seca (primera unitat codicològica)
Ús de la primera línia de la pauta: amb la primera línia en blanc, suspesa sota la línia de justificació superior (primera unitat codicològica)
Perforacions: rodones visibles al marge superior assenyalant els límits verticals de la caixa, també es veuen les horitzontals (primera unitat codicològica)
Justificació: a mina de plom (segona unitat codicològica)
Ús de la primera línia de la pauta: en blanc o trepitjada (segona unitat codicològica)
Perforacions: visibles als marges, prop dels talls, a totes les dimensions (segona unitat codicològica)
Justificació: no es veu cap mena de justificació (tercera unitat codicològica)
Ús de la primera línia de la pauta: considerem la primera línia escrita (tercera unitat codicològica)
Perforacions: sense perforacions visibles (tercera unitat codicològica)
Justificació: a mina de plom (o tinta molt fluixa), amb quatre línies que es creuen i arriben fins als marges (quarta unitat codicològica)
Ús de la primera línia de la pauta: considerem la primera línia com escrita encara que estigui trepitjada (quarta unitat codicològica)
Perforacions: fetes per un punxó visibles als quatre angles de la caixa (quarta unitat codicològica)
Justificació: a mina de plom amb quatre línies que es creuen i arriben fins als marges (cinquena unitat codicològica)
Ús de la primera línia de la pauta: amb la primera línia escrita o trepitjada (cinquena unitat codicològica)
Perforacions: les perforacions es troben situades no als angles de la caixa sinó als marges, són rodones i molt menudes (cinquena unitat codicològica)
Justificació: a punta seca (sisena unitat codicològica)
Ús de la primera línia de la pauta: primera línia en blanc (sisena unitat codicològica)
Perforacions: visibles a prop del tall al peu de l'intercolumni i als angles de les caixes, rodones però més grosses que al text anterior les inferiors i les dels angles de forma inclinada (sisena unitat codicològica)
Justificació: la setena unitat podria estar formada per folis pautats per la mà anterior i reaprofitats aquí, tot i que no es respecta del tot la caixa (setena unitat codicològica)
Ús de la primera línia de la pauta: considerem la primera línia com en blanc (generalment és en blanc, de vegades l'escriptura hi penja) (setena unitat codicològica)
Justificació: a punta seca (vuitena unitat codicològica)
Ús de la primera línia de la pauta: no (vuitena unitat codicològica)
Pautat: amb línies de guia per als renglons (vuitena unitat codicològica)
Perforacions: rodones a prop dels talls (vuitena unitat codicològica)
Reclams: horitzontals centrats al marge inferior contemporanis de la còpia però a partir del f. 100v afegits per una mà posterior, quaderns 9-11 sense reclam
Condition volum format per vuit unitats codicològiques diferents: ff. 9-13, 17-100, 101-108, 109-139, 140-155, 156-170, 171-185, 185v-204. Són en blanc els ff. 1v-8v, 22r-24v, 139v, 155v, 170v, 198v-199r i 205v-206r; volum amb algunes taques d'humitat. La foliació moderna a llapis en substitueix una altra a llapis també, esborrada i substituïda per l'actual quan es va reordenar la part final del volum i que es pot veure encara en un dels microfilms de la biblioteca. Al foli final hi ha una filigrana que sembla una sola de sabata sobre un corondell irregular, no apareix a Briquet
Binding moderna, volum folrat amb tela i el llom en pergamí, restaurada el 1988
Previous owners Joan Llorens (Lloc vinculat Ciutat de Mallorca)  
Joan Tagamanent (Lloc vinculat Ciutat de Mallorca)   1457 o 1458
Pedro Sánchez Muñoz y Gamir (Naixement 1430)   Ciutat de Mallorca 1457 1458 (price: 30 sous)
Barón de Escriche  
Other associations Works cnum 3142 MS: Pseudo-Marcus Porcius Cato… Llibre de Cató (tr. Desconegut), traduït 1462-06-27. Barcelona: Catalunya (BNC), 309, 1301 - 1500
Note miscel·lània de tractats religiosos i morals. Al f. 1 hi ha una anotació sobre l'adquisició del volum transcrita per Wittlin en l'article citat. Foliació hebrea de quadern al marge inferior exterior del vuelto. Els textos dels folis 1-205 estan escrits a dues columnes; la resta a tota plana
References Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2000), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial del Ms. BdC 1031 (2000)
Descrit per: Soriano (1999), Inspecció personal
Catalogat a: Avenoza (1991), “Repertori dels manuscrits en llengües romàniques conservats a biblioteques barcelonines”, 364-7
Vist per: Riera i Sans (1990), Inspecció personal
Catalogat a: Kristeller (1989), Iter Italicum. Finding List of uncatalogued or incompletely catalogued humanistic Manuscripts of the Renaissance in Italian an other Libraries 4. Alia Itinera, 2. Great Britain to Spain IV:486
Tractat a: Monfrin (1964), “La bibliothèque Sánchez Muñoz et les inventaires de la bibliothèque pontificale à Peñiscola”, Studi di bibliografia e di storia in onore di Tammaro de Marinis 250, 260 , n. A 5 = B 52
Tractat a: Wittlin (1962), “Les manuscrits dits del Papa Luna dans deux inventaires de la bibliothèque de Gaspar Johan Sánchez Munyoz à Teruel”, Estudis Romànics (= Estudis de Literatura Catalana oferts a Jordi Rubió i Balaguer en el seu setanta-cinquè aniversari, 2) 16-7
Catalogat a: Guía de la Biblioteca Central de la Diputación Provincial de Barcelona (1959) 94 i 162
Tractat a: Bonsenyor et al. (1889), Llibre de paraules e dits de savis e filosofs. Los proverbis de Salomó. Lo llibre de Cató
Internal Description Number of texts: 12