Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10516
Authors Gremi de garbelladors
Titles Ordinacions del gremi
Date promulgat: Barcelona
Text Type ProsaOrdenança
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  2337
City, library and call number Barcelona  CRAI. Biblioteca de Reserva 1932
Copied Barcelona, 1441 ca. - 1690 ca.  Barcelona: Gremi de garbelladors   
ID no. of specific copy cnum 9505 BITECA
Location ff. 41-42
Incipits - Explicits text: [41] Primerament que njgun nogas [sic] vsar del ofjcj deguarbellar ... [42] … justament es Rehonable que los guarbellados auran guarbellat