Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1050
Name Manuel Dieç
Sex H
Title Baró d'Andilla
Milestones Naixement: València
Floruit: 1412 - 1450
Lloc vinculat: Casp 1412 (participà en el compromís de Casp com a representant del Regne de València)
Lloc vinculat: Napoli (regne) 1443 ca. (acompanyà al Magnànim en la conquesta)
Associated persons majordom de/d': Alfons d' Aragó V el Magnànim, Rei de Catalunya-Aragó [1418 - 1458],
avi de/d': Joan Ferrandis d'Heredia (Mossèn), Baró d'Andilla,
Author texid 1896 Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450
texid 2827 Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat dels cavalls, escrit 1430 - 1460 ca.
Other Associations with Works texid 1972 Salvador Vilà, Tractat de manescalia, escrit 1475 - 1500
Associations with MSS, Editions, or Copies
References Vida i obra tractades a: Cifuentes i Comamala et al. (1999), “El Libre de la Menescalia de Manuel Dies: de espejo de caballeros a manual de albéitares”, Asclepio
Tractat a: Gran Enciclopèdia catalana (1988) 9 , n. s.v.