Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10494
Authors Gremi de garbelladors
Titles Ordinacions del gremi
Date promulgat: Barcelona 1445
Text Type ProsaOrdenança
Subjects Barcelona
OFICIS
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  2337
City, library and call number Barcelona  CRAI. Biblioteca de Reserva 1932
Copied Barcelona, 1441 ca. - 1690 ca.  Barcelona: Gremi de garbelladors   
ID no. of specific copy cnum 9483 BITECA
Location 1-5v
Incipits - Explicits intr.: [1] A3ra hoiats tot hom generalment de part del honorable mossen Bernat desplugues ... e per repos del offici dels garbeladors dels blats dela dita Ciutat
text: que de present per los dits Garbeladors o per la maior part de aquells sieu elegits quatre ... [5v] … tot ço qui en les dites coses sera scur o dubtos tota vegada quels sera ben vist fehedor
procl.: C2on feta la present crida per en bernat cadireta corredor publich ... diluns a xxiij dies del mes dagost del Any dela natiujtat de nostre Senyor Mil Quatrecens Quaranta Sinch