Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10484
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “In illo tempore rogabat Jhesum quidam Pharises ut manducaret cum illo”
Sermó sobre Maria Magdalena
Date escrit: 1419 ad quem
Text Type ProsaSermó
Subjects ORATÒRIA RELIGIOSA
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1679
City, library and call number Marseille  L'Alcazar. Bibliothèque de Marseille à Vocation Régionale 1095
Copied València [?] (Brunel), 1301 - 1500 (Brunel, fragments d'èpoques diverses)   
1301 - 1400 (ff. 1-4 segons V. Lieutaud)   
1401 - 1500 (ff. 27-44, 184-185 i 221-240 segons V. Lieutaud)   
1491 - 1510 (ff. 245 i ss. segons V. Lieutaud)   
1501 - 1600 (ff. 79-80 i 149 segons V. Lieutaud)   
ID no. of specific copy cnum 7662 BITECA
Location pp. 165-170 (paginació moderna)ff. lxxxi-lxxxiiiv
Incipits - Explicits intr.: [165] In illo tempore rogabat ihesum quidam phariseus ut manduca|ret cum illo. Et ingressus domum pharisei ... [166] … vade in pace. Ffides tua te saluam fecit
tema: Remittuntur ei peccata multa quoniam dilexit multum | Luce .viio. capitulo et in euangelio hodierno
text: Experiencia euident demostra que aquestes nobles | e belles dones tenen algun spill en lur cambre | en lo qual sa remiren his guarden lur fas | o cara e si per ventura ueuhen alguna letiura o | taca ... [170] … per ço que la uol|gues gordar dela ardor del foch infernal e collocar | la en lo cel per que podem dir della ço qui es scrit | luc .x.o Maria optimam partem elegit Madona sancta | maria magdalena la millor part ha elegida | so es dessa la gracia de deu e dela sua gloria | in eternum Amen
Note El text comença amb la còpia del text llatí de l’evangeli per extens.
References Tractat a: Lieutaud (1879-80), “Estudi literari d'un manuscrit catalá conservat en la Biblioteca de Marsella”, Lo Gay Saber