Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10480
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Gaudium magnum quia natus est nobis hodie Salvator”
Sermó sobre la nativitat
Date pronunciat: 1419 ad quem
Text Type ProsaSermó
Subjects ORATÒRIA RELIGIOSA
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1679
City, library and call number Marseille  L'Alcazar. Bibliothèque de Marseille à Vocation Régionale 1095
Copied València [?] (Brunel), 1301 - 1500 (Brunel, fragments d'èpoques diverses)   
1301 - 1400 (ff. 1-4 segons V. Lieutaud)   
1401 - 1500 (ff. 27-44, 184-185 i 221-240 segons V. Lieutaud)   
1491 - 1510 (ff. 245 i ss. segons V. Lieutaud)   
1501 - 1600 (ff. 79-80 i 149 segons V. Lieutaud)   
ID no. of specific copy cnum 7648 BITECA
Location pp. 5-12ff. xxv-xxviiv (foliació en tinta negra centrada al marge superior)ff. i-iiii (foliació en tinta negra a l’angle extern)
Incipits - Explicits tema: [5] Gaudium magnum quia natus est nobis hodie saluator Luce [2 capitulo] | et jn euangelio hodierno
rubr.: la natiuitat del fil de deu
intr.: Si les altres fembres an gran gox e alegria con han enfantat | lur enfant Jase sia .que. aien aguda dolor e tristicia en lo part se|gons es scrit ... demanarli gracia e be|nediccio per la qual optenir deuotament presentem li la angelical sa|[lu]tacio dient ab gran deuocio. Aue Maria etc.
text: Gaudium magnum etc. scribitur lo thema proposat a la letra uol dir | asso cascun christia deu dar a deu laor e demostrar alegria | car vuy en aquestia [sic] per gran amor del humanal nature [sic] es nat | lo Saluador ... [12] … Gloria sia donada e laor alt als cels a nostre | senyor deus hi en la terra pau als homens de bona voluntat | e de bona jntençio placia a nostre senyor que ental manera | pugats reebre e festiuar [?] lo glorios fill de deu e axi dig|nament en vulla habitar en vostre coratge que obtingats | de sa en aquest mon gracia diuinal hi en paradis gloria celestial | Amen
Note La primera línia és de mal llegir per causa de la humitat. En aquest i els altres sermons següents els textos bíblics en llatí estan subratllats. Pertany al primer de un grup de sermons que tracten des de la nativitat fins a la circumcisió de Jesucrist.