Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1046
Name Miquel Pereç
Miguel Pérez
Miquelot Pereç
Sex H
Milestones Naixement: València 1455
Mort: 1520 ca.
Associated persons amic de/d': Bernat Fenollar (Mossèn), Prevere,
marit de/d': Magdalena (Floruit València 1480) (1480),
Institutional Affiliation


Author texid 4388 Miquel Peres, D'amor los combats encalsen ma vida, escrit 1474 ca.
texid 3324 Miquel Peres, Del més alt cel haveu ubert la porta, escrit 1474 ca.
texid 1329 Miquel Peres, Vida de la sacratíssima Verge Maria, escrit 1450 - 1494-07
texid 5325 Miquel Peres, Vida de sant Vicent Ferrer, escrit 1509
Other Associations with Works texid 2895 Antoninus di Pierozzi, Arquebisbe de Firenze, Vida de Santa Caterina de Sena (tr. Miquel Peres), traduït 1491 a quo - 1499 [?]
texid 1632 Thomas de Kempis… Imitació de Jesucrist (tr. Miquel Peres), traduït 1482 a quo
Associations with MSS, Editions, or Copies
References Tractat a: Peres et al. (2015), La vida de la sacratíssima Verge Maria de Miquel Peres (1494) 23-5
Tractat a: Soler (2014), “Joan Roís de Corella i Miquel Pèrez: relacions familiars”, Revista de Cancioneros, Impresos y Manuscirtos
Tractat a: Arronis i Llopis (2007), “Algunes consideracions sobre la poesia profana de Miquel Peres compilada en el Cancionero general de Hernando del Castillo”, Actas del XI Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval 263
Tractat a: Ferrando (1983), Els certàmens poètics valencians dels segles XIV al XIX 196