Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Specific Copy BITECA cnum 10463
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4741
Sanç I, 1r. Rei de Mallorca
Ordinacions i declaracions sobre els síndics de fora
City, library and call number Ciutat de Mallorca Arxiu General del Regne de Mallorca
Còdexs 14
Copied Mallorca (regne) [?]
1201 - 1500 (catàleg)
Location in MS or Edition ff. 3v-9v
Incipits and explicits rubr.: [3v] Carta del Rey en Sanxo en la qual son moltes bones ordinacions e declaracions feents per los prohomens deffora E la eleccio dels x Sindichs com se deuen fer
intr.: N2ouerint vniuersi Quod Raymundus durandi Raymundus ... [4] … capitula que sequntur
dispositio: Primerament empero son molt dampnificats los dits prohomens deffora vila ... [5] … sian pagades deles coses comunes
dispositio: De quibus dictis supplicacione et capitulis fuit facta copia ... [9] … et cetorum consuidicorum suorum
datatio: presentibus et comperentibus jn Palacio Castri Regnj Ciuitatis Maiorice die videlem Mercurij Jntitulata decimo kalendas Augusti anno domini Millesimo CCCo Quintodecimo
testimonis: atque fuerunt testes nobilis vie dominus Petrus de fonollero ... [9v] … et mandato laurencij plansensa
certificació: Ego laurencius plasença scriptor prefati domini nostri Regis ... sig no et suppra scripsi in huiam xxvj pars
Note segueix en llatí fins al f. 22v