Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of edition BITECA copid 1045
City and Library San Marino BITECA libid 1077 Henry E. Huntington Library Henry E. Huntington Library
Collection: Call Number 84485 | Antic PR 9547.67 X | FOLIO; 5140
Title of volume REGIMENT | DELS | PRINCEPS
Imprint Barcelona 1480-11-02
Nicholas Spindeler
Joan Sa Coma (colofó)
Writing Surface Paper
Format Foli
Leaf analysis ff.: III + 320 + II
Collation a2-10 b-r10 r-s10 s-z10 aa-ff10 gg1-9
Size pàgina 279 × 204 mm (a. a iiii)
Font gòtica
Pictorial elements Caplletres: manuscrites, alternen blau i vermell, de tipus semiuncial, la primera al f. a i amb filigrana en blau i vermell Calderons en vemell (a les rúbriques)
Condition sense foliar, en molt bon estat, llevat d'alguns forats de cucs i taques d'humitat que no afecten el text
Binding moderna, en pergamí
Previous owners (in chronological order) Bibliotheca Richteriana (ex-libris imprès a l'interior de la coberta anterior: “BIBLIOTHECA RICHTERIANA”)
Note anotacions a llapis, modernes, al primer foli de guardes, sobre les referències que l'edició té als repertoris d'incunables; a la guarda final anotacions en alemany (amb la data de 3.IX.1908) i anglès. Amb algunes anotacions marginals, al f. k2v, per exemple, al merge de la taula de la tercera part del llibre, s'ha afegit el títol del capítol iv, omès a l'índex, per mà contemporània
References (most recent first) Faulhaber (2004), Inspecció personal
Goff (1964), Incunabula in American Libraries. A third census of fifteenth-century books recorded in North American collection , n. A-90
Mead (1937), Incunabula in the Huntington Library 233 , n. 5140