Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Specific Copy BITECA cnum 10457
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3976
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó
Franqueses i privilegis del Regne de Mallorca
City, library and call number Ciutat de Mallorca Arxiu General del Regne de Mallorca
Còdexs 13
Copied Mallorca (illa / illes)
1251 - 1550 (catàleg)
Location in MS or Edition ff. 170-171
Incipits and explicits rubr.: [170] Quod franquesie obseruentur et de Perorrestencia habeat cognosti hic eiusque processus ibi duci
intitulatio: N2os Alfonso per la gracia de deu Rey derago [sic] ... e de Serdayna [sic]
pream.: En los capitols que los faels nostres en Barenguer vnjs ... capitol del tenor seguent
dispositio: Jtem com lo present Regne del Mallorques sie apertat hauem sos franqueses specials ... [171] … En testimonj dela qual cosa manam esser fetes les presents sots nostre segell secret
datatio: dades en Gayeta a xvij de Juny en lany dela Natiuitat de nostre Senyor M cccc xxxviiijo Rex Alfonsus
Condition fragment