Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Specific Copy BITECA cnum 10423
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3064
Casa dels Jurats
Memorial sobre l'execució dels béns dels cavallers que fa el governador
City, library and call number Ciutat de Mallorca Arxiu General del Regne de Mallorca
Còdexs 13
Copied Mallorca (illa / illes)
1251 - 1550 (catàleg)
Location in MS or Edition f. 28v
Incipits and explicits text: [28v] Memorial deles actes per los quals se mostren quel Gouernador fa e deu fer la exequcio dels bens de Caualers e priuilegiats ... e fo feta letra exequtoria a xvij. dies de deembre lany M cccc lxxxvj
Note als ff. 29-84 text llatí amb justificació amb línies de guia; al f. 84 hi ha un text esborrat i una anotació explica el perquè: “Assi era contjnuat en ebraich lo jurament dels juheus Lo qual per manament del Reuerend Jnquisidor fon ras y abolit digous que contauem cinch del mes de abril any Mil cccc lxxxx vuyt”. Al f. 84v document en llatí. Als ff. 85-87v calendari en llatí amb pauta especial, els espais en blanc ocupats per anotacions llatines, al f. 85 incipit molt breu dels 4 evangelis, textos llatins tots amb bona caixa, lletra i decoració, segueix el text fins al f. 90v, amb anotacions llatines als marges. Als ff. 91-99v documents en llatí, lletres cursives de diverses èpoques, també de gòtiques ben fetes (no de forma però)