Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10415
Authors Pere Joan Ferrer, Cavaller
Pere March, Cavaller
Titles Deseiximents, lletres de batalla i respostes
Date escrit: 1458
Text Type ProsaCol. cartes
Subjects CAVALLERIA
EPÍSTOLES
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 2


Copy 1 BITECA  manid  1179
City, library and call number Madrid  Biblioteca Nacional de España MSS/18444
Copied 1491 - 1550 ca.   
ID no. of specific copy cnum 9342 BITECA
Location ff. cxxxiiij-cxxxv
Incipits - Explicits rubr.: [cxxxiiij] Letres de batalla fetes entre en perer march e mossen pere johan ferrer sobre vna coltellada que fonch dada ason fill pere johan ferrer en edat de quatroze anys
text: M3ossen pere johan ferrer amj es stat reportat que vos amprau vostres amichs contra mj dient que yo he donada vna coltellada avostre fill ... [cxxxv] … la qual vos tramet per gabriel puig trompeta partia per a.b.c. e sotscrita denla mia ma esagellada demes armes a xxj de nohembre any mil ccccxxxxvij. Pere March


Copy 2 BITECA  manid  1179
City, library and call number Madrid  Biblioteca Nacional de España MSS/18444
Copied 1491 - 1550 ca.   
ID no. of specific copy cnum 9343 BITECA
Location ff. cxxxvv-cxxxvjv
Incipits - Explicits rubr.: [cxxxvv] Deseximents de pere johan ferrer fill de mossen pere johan ferrer tramesos a pere march any Mil cccc L viiijo
text: R3eport mes stat fet en pere mardch per mon frare johan pere çariera ... [cxxxvjv] … eque sia testimonj en sdeuenidor vos fas lapresent sotsscrita dela mja ma esagellada demes armes posant la per los lochs publichs eacostumats dela Ciutat feta a xxv de maig any mil cccclx. Pere Johan Ferrer