Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of edition BITECA copid 1040
City and Library Osca BITECA libid 1072 Biblioteca Pública Provincial Biblioteca Pública Provincial
Collection: Call Number I/A-109
Imprint Barcelona 1480-11-02
Nicholas Spindeler
Joan Sa Coma (colofó)
Writing Surface Paper
Format Foli
Leaf analysis ff.: 220
Collation e7-10 f-r10 r-s10 s-u10 x8 y5/6t8-10 z-aa10 bb5/6-9
Size pàgina 295 × 200 mm (f. 2) caixa 175 × 110 mm
Font gòtica
Pictorial elements inicials i calderons manuscrits en blau i vermell, sense decoració; tocs de vermell en algunes lletres
Condition manquen els folis inicials 1-36 i d'altres al quadern “y” i al final, on els folis en part estan trencats. Volum afectat per bibliòfags que afecten la lectura
Binding mitja relligadura en cuir, ferros en sec mossàrabs; restes de tanques metàl·liques; en mal estat, del pla posterior només en resta un bocí
Previous owners (in chronological order) Roda de Isábena: Catedral (f. 1 i foli de guarda de pergamí: “olim Catedral de Roda”)
Osca: Biblioteca del Instituto y Provincia de Huesca N. 112. Est. 93. Tab. 2a (ex-libris a l'interior de la coberta anterior: “BIBLIOTECA del INSTITUTO Y PROVINCIA de HUESCA. N. 112 Est. 93. Tab. 2a”)
Note algunes anotacions marginals en tinta vermella, d'altres en tinta negra que demostren l'ús que es feu del volum; algunes proves de ploma. Al peu del f. τC10, en referència a un passatge del text, hi ha aquesta curiosa anotació: “legireu senor Ariston damunt ala caldexeta roga com vos abreu de regir en lo tems esdeuinidor y com abeu de estar preuist en los studis, car ayxi com lo qui endreça fabes roges y piñons confits. qui vos apuntara molt be lo negosi lo estillat yo us fodo vos y voyme y sert que us tinc tan entrabejat en lo meu cor com la barra de la porta. Finis ano 1594”. Al foli de guarda de pergamí, enganxat a la coberta anterior hi ha diverses proves de ploma
References (most recent first) Avenoza (1999), Inspecció personal
Montiel (1949), Incunables de la Biblioteca Pública Provincial de Huesca. Catálogo descriptivo y anotado 107-9 , n. Inc. 49