Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10407
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Cepit Iesus dicere ad turbas de Iohanne”
Sermo in dominica iii adventus Domini
Date pronunciat: 1412 [?] - 1418 [?]
Text Type ProsaSermó
Note és un dels sermons perduts, dels quals no tenim més informació que el títol i la seva posició al volum
Subjects ORATÒRIA RELIGIOSA
References Ferrer et al. (1975), Sermons 6:259
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  2379
City, library and call number València  Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio Ms. 277
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)   
ID no. of specific copy cnum 9404 BITECA
Location ff. 189v-[?]
Incipits - Explicits rubr.: [189v] dominica iii adventus domini
tema: cepit jhesus dicere ad turbas de johane matth. 11