Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10395
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Quis putas esse fidelis servus et prudens”
Sermo in feria vi
Sermo sancti Clementis
Sermó de sant Climent
Date pronunciat: 1412 [?] - 1418 [?]
Text Type ProsaSermó
Note és un dels sermons perduts, dels quals no tenim més informació que el títol i la seva posició al volum
Subjects ORATÒRIA RELIGIOSA
References Ferrer et al. (1975), Sermons 6:258
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  2379
City, library and call number València  Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio Ms. 277
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)   
ID no. of specific copy cnum 9382 BITECA
Location ff. 60-[?]
Incipits - Explicits rubr.: [60] feria vi sermo sancti clementis
tema: quis putas esse fidelis servus et prudens matth. 19