Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10394
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Liberasti me Domine de perdicione”
Sermo in feria v
Sermó de santa Cecília
Date pronunciat: 1412 [?] - 1418 [?]
Text Type ProsaSermó
Note és un dels sermons perduts, dels quals no tenim més informació que el títol i la seva posició al volum
Subjects ORATÒRIA RELIGIOSA
References Ferrer et al. (1975), Sermons 6:257
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  2379
City, library and call number València  Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio Ms. 277
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)   
ID no. of specific copy cnum 9381 BITECA
Location ff. 52v-[?]
Incipits - Explicits rubr.: [52v] feria v de sancta cecilia
tema: liberasti me domine de perdicione eccli. ulto