Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1038
City and Library San Lorenzo de El Escorial Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
Collection: Call Number Z.II.10 | Antic y#.z.10 | Antic II.G.11 | Antic III.G.21
Title Vsatici et constituciones ac consuetudines cathalonie et consuetudines. Petri. alberti nec non capitula curiarum sunt infra subcongruis titulis collocata
CONSTITVT. CATAL
Copied 1432 a quo - 1475   
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 220 (= III + 1-6 prel. + j-ccxx + III) (fol. ant. en xifres romanes, excepte els dos darrers folis, numerats modernament a llapis)
Collation 15/6 2-1812 195/3
Page Layout 1 columnes2 columnes29 línies (f. 3)36 línies (f. 2 prel.)
Size pàgina 294 × 210 mm (f. 3)
caixa 176 × 109 mm
caixa 190 × 136 mm (f. 2 prel.)
columna 190 × 59.15.62 mm (f. 2 prel.)
Hand semigòtica
Watermark flor (semblant a Briquet 6645, Lucca: 1445, var. Perpinyà: 1449;)
muntanya de tres cims encerclada amb creu
Pictorial Elements Caplletres: caplletra inicial en blau amb decoració afiligranada en vermell; resta de caplletres de dues unitats de pauta en vermell i blau alternant
Rúbriques en vermell
Altres: cap tipus de decoració (a partir del f. 184)
Other features Justificació: a punta seca
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: 6 perforacions i 10 als folis preliminars a dues columnes
Reclams: en posició horitzontal, centrats al marge inferior
Signatures: signatures de quadern alfanumèriques (xifres àrabs numeren els quaderns i les lletres els folis)
Condition en molt bon estat de conservació; folis 185v i 215v en blanc
Binding de la Biblioteca del Monestir
Previous owners Antoni Agustí i Albanell, Arquebisbe de Tarragona [1577 - 1586]  
Associated Texts Conté: texid 1325 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Privilegi sobre l'elecció de consellers, promulgat 1355 [?] llatí
References Facsímil: Reproducció parcial del ms. Z.II.10 de la Biblioteca del Monestir de l'Escorial. Constitucions d'Alfons IV (2002)
Descrit per: Avenoza (2003), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2002), Inspecció personal
Catalogat a: Zarco Cuevas (1932), Catálogo de los manuscritos catalanes, gallegos y portugueses de la Biblioteca de El Escorial 96 , n. 200-1
Catalogat a: Antolín (1910-23), Catálogo de los códices latinos de la Real Biblioteca de El Escorial 4:253-57
Internal Description Number of texts: 3