Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10375
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Ecce dies veniunt, dicit Dominus”
Sermo sabbato primo Adventus domini
Date pronunciat: Saragossa 1412 [?] - 1418 [?]
Text Type ProsaSermó
Subjects ORATÒRIA RELIGIOSA
References Ferrer et al. (1975), Sermons 6:191-93
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  2379
City, library and call number València  Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio Ms. 277
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)   
ID no. of specific copy cnum 9390 BITECA
Location ff. 110-[?]
Incipits - Explicits rubr.: [110] sabbato primo adventus domini
tema: ecce dies veniunt dicit dominus habetur originaliter in libro jere. prophete cao 33o etc
acc.: ave maria etc
text: aquesta paraula presa per tema e fundament de nostre sermo es dues vegades recitada en la epistola del domingo corrent la primera ecce dies veniunt dicit dominus ... huy lo primogenit ja es jurat per lo regne a esser rey axi com son pare apres llur obte e si huy tornara femater no plorarie si farie axi es de aquells qui son en peccat per lo qual […]