Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


City and Name Tortosa Biblioteca Capitular
Former Name Arxiu CapitularBiblioteca de la CatedralArxiu i Biblioteca de la CatedralArxiu Capitular de la Catedral
Address Tortosa Església Catedral Espanya 43500
Telephone (977) 440700 (Telèfon) arxiucatedral@bisbattortosa.org (email)
Staff Mossen Josep Alanyà, Arxiver
Hours confirmar per email abans de la visita * dimecres i dijous 10:30-13h
Facilities ordinadors fotografia
Internet http://ilercavonia.wikia.com/wiki/Arxiu_Capitular_de_Tortosa vist 2014-02-11
References Minervini (1996), Il “Llibre del plant de l'hom”. Versione catalana del “Liber de miseria humane conditionis” di Lotario Diacono
118: Mundó (1980), “Les col·leccions de fragments de manuscrits a Catalunya”, Faventia
Bayerri i Bartomeu (1962), Los códices medievales de la Catedral de Tortosa. Novísimo inventario descriptivo
133-50: Cordoliani (1951-52), “Inventaire des manuscrits de comput ecclésiastique conservés dans les bibliothèques de Catalogne (avec notes sur les autres mss. de ces bibliothèques)”, Hispania Sacra
Rubió i Balaguer (1918-19), “La Biblioteca Capitular de Tortosa”, Butlletí de la Biblioteca de Catalunya
Alòs-Moner (1918-19), “L'Arxiu capitular de Tortosa”, Butlletí de la Biblioteca de Catalunya
O'Callaghan (1897), Los códices de la catedral de Tortosa
Denifle et al. (1896), “Inventarium codicum manuscriptorum Capituli Dertusensis”, Revue des Bibliothèques
Holdings manid 2302  Ms. 153 MS: 1440 a quo - 1500. Francesc de Pertusa, Memorial de la fe cristiana, escrit 1440-12-06 ad quem.
manid 1210  Ms. 179 MS: 1401 - 1500. Desconegut, Ofici de Diumenge de Rams, escrit 1400 [?] - 1500 [?].
manid 1190  Cod. Núm. 263 | Ms. 263 MS: 1345 a quo - 1400. Desconegut, Llibre de la Confraria de Madona Santa Maria dels preveres de Tortosa, escrit 1345 ca.
manid 2135  Ms. 239 MS: Bologna:, 1401 - 1500. Desconegut, Rodes i taula de còmput eclesiàstic per trobar les festes movibles, compilat 1301 - 1400.