Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference Bibliography BITECA bibid 1035
Author Biblioteca de Catalunya
Title Catàleg de sala (fitxer)
Date / Location (1990)
Place / Publisher Barcelona: Biblioteca de Catalunya
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1394 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 240. 1396 a quo - 1406 ad quem. Joan Eiximeno, Bisbe de Malta, Contemplació de la Santa Quarentena, escrit 1396 - 1410.
manid 1518 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 268. 1401 - 1500. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
manid 1520 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 299. 1401 - 1500. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
manid 1509 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 457. 1450 ca. Francesc Eiximenis, Terç del Crestià, escrit 1382 ad quem.
manid 1513 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 458. 1450-12-18. Francesc Eiximenis, Terç del Crestià, escrit 1382 ad quem.
manid 1534 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 460. 1401 - 1410. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
manid 1737 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 465. 1401 - 1500. Felip de Malla, Memorial del pecador remut, escrit 1419 - 1424.
manid 1780 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 467. 1436 [?]. Joan Pasqual, Llibre de beatitud, escrit 1436 ca.
manid 1781 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 468. 1436 [?]. Joan Pasqual, Tractat de les penes particulars d'infern, escrit 1400 - 1450.
manid 1784 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 469. 1401 - 1500. Pseudo-Pere Pasqual, Bisbe de Jaén ~ Desconegut… Llibre del bisbe de Jaén, escrit 1430 - 1450 ca.
manid 1785 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 470. 1401 - 1500. Pseudo-Pere Pasqual, Bisbe de Jaén ~ Desconegut… Llibre del bisbe de Jaén, escrit 1430 - 1450 ca.
manid 1398 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 475. 1401 - 1500. Domenico Cavalca de Vico, Medicina del cor (tr. Pere Busquets), traduït 1390 - 1400.
manid 1164 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 671. 1391 - 1500. Desconegut, Goigs de la Verge, escrit 1401 - 1500.
manid 1680 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 700. 1301 - 1400. Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?].
manid 1779 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 754/3. València?:, 1476 - 1525. Desconegut, Libre o regla o ensanyament de plantar o senbrar vinyes e arbres, escrit 1301 - 1495.
manid 1411 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 1146. 1401 - 1500. Pseudo-Bernardus Claravallensis, Carta de sant Bernat a la seva germana (tr. Antoni Canals), traduït 1396 a quo - 1410 ad quem.
manid 1436 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 1560. 1391 - 1410. Leo Napolitanus, Història d'Alexandre (tr. Desconegut).
manid 1399 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 1707. 1401 - 1410. Domenico Cavalca de Vico, Medicina del cor (tr. Pere Busquets), traduït 1390 - 1400.
manid 1338 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 1777. Barcelona[?]:, 1458. Desconegut, Art de bé morir (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1458 ad quem.
manid 1437 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 1872. 1391 - 1410. Leo Napolitanus, Història d'Alexandre (tr. Desconegut).
manid 1259 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 1957. 1301 - 1400. Desconegut, Tractat d'astrologia.
manid 1264 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 2057-II. 1401 - 1450. Desconegut, Saltiri litúrgic (tr. Desconegut), traduït 1401 [?] - 1450 [?].
manid 2180 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), 1-VI-10. Barcelona: Carles Amorós, per a Miquel Berenguer Barutell, Ciutadà, 1528. Francesc de Moner i de Barutell, Obres impreses.
copid 1334 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), 10-VI-39. València: Joan Navarro, 1539-03-10. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
manid 2308 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), 11-VI-11. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1513-03-10. Bernat de Granollachs, Llunari, escrit 1484 ca.
manid 2232 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), 11-VI-14. Barcelona: Carles Amorós, 1520-11-15. Rupert de Nola, Libre de coch, escrit 1458 a quo - 1491 ad quem.
manid 2339 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), 11-VI-22. Barcelona: Carles Amorós, 1518. Thomas de Kempis… Imitació de Jesucrist (tr. Miquel Peres), traduït 1482 a quo.
copid 1250 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Bon. 7-IV-5. Barcelona: Nicholas Spindeler, per a Joan Sa Coma, 1480-11-02. Aegidius Romanus, Arquebisbe de Bourges, Llibre del regiment dels prínceps (tr. Arnau Estanyol), traduït 1381 ad quem.
copid 1239 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Bon 7-IV-9. Barcelona: Pere Posa, 1494-07-14. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
manid 1148 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), 6-VI-19 (1). Valldemossa: Nicolau Calafat, 1490 - 1495. Desconegut, Excel·lències de la Mare de Déu, escrit 1400 - 1490.
manid 2305 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Bon. 10-III-22. Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
manid 2304 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Bon. 7-IV-6. València: Joan Navarro, 1539-03-10. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
manid 1983 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Bon. 10-VI-23. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 1333 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Esp. 19-8º. Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
manid 1895 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), INC/1973. València: Lope de la Roca, per a Aldonça Montsoriu, 1497-08-22. Isabel de Villena, Vita Christi, escrit 1475 - 1490.
copid 1499 Ed.: New York: Hispanic Society, PC 3943 M 16 S 1539. València: Joan Navarro, 1539-03-10. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.