Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


City and Name Tortosa Arxiu Històric Comarcal de les Terres de l'Ebre
Former Name Arxiu ComarcalArxiu Municipal
Address Tortosa Sant Domènec, 12-14 Espanya 43500
Telephone (977) 441525 (Telèfon) acbaixebre.cultura@gencat.cat (email) http://cultura.gencat.cat/arxius/acbeb (URL)
Staff Albert Curto i Homedes, Director
Jesús Massip i Fonollosa, Arxiver honorari
Hours 9-14h dilluns a divendres * 15:30-18h dilluns a dijous * horari d'estiu de juny a setembre, dilluns a divendres de 8-15h
Holdings manid 5139  a 001 MS: 1380 - 1420. Desconegut, Costums de Tortosa, promulgat 1272 - 1292.
manid 1931  Codis núm. 11 MS: 1422 a quo - 1456 ad quem. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
manid 1112  Consuetuts, núm. 12 MS: Tortosa:, 1272-11-28 a quo - 1275 ad quem. Desconegut, Costums de Tortosa, promulgat 1272 - 1292.
manid 1111  Núm. 358. Caixa 11.030 | Antic Reg. 358 | Antic comú I-113 MS: Tortosa[?]:, 1279 a quo - 1300. Desconegut, Costums de Tortosa, promulgat 1272 - 1292.
manid 5037  Protocols de Jaume Despont any 1383: Núm. 1145. Caixa 12 MS: Tortosa:, 1383. Desconegut, Carta de Preste Joan de les Índies al rei de França (tr. Desconegut), traduït 1401 [?] - 1500 [?].
manid 2340  Ed.: Tortosa: Arnaut Guillem Montpesat, 1539-02-01. Desconegut, Costums de Tortosa, promulgat 1272 - 1292.