Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


City and Name Reus Olim Vídua Font de Rubinat
Former Name Biblioteca de la Vídua Font de Rubinat
Address Reus Espanya
Note sembla ser que ja no es troben llibres dels ss. XV-XVI en aquesta biblioteca
References Lamarca (2002), Inspecció personal
Holdings manid 1101  MS: 1401 - 1500. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
manid 1067  Ed.: Barcelona: Johannes Rosenbach, 1514-12-10. Bernat de Granollachs, Llunari, escrit 1484 ca.
copid 1879  Ed.: Barcelona: Carles Amorós, per a Barthomeu Aguilar, 1513-05-15. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503.
copid 1878  Ed.: Barcelona: Carles Amorós, 1518-08-06. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 1876  Ed.: Barcelona: Johannes Rosenbach, per a Rafael Dauder, 1518-05-06. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 1908  Ed.: Barcelona: Johannes Rosenbach, 1519-02-20. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
copid 1806  Ed.: Barcelona: Carles Amorós, per a Gabriel Busa, 1507-09-23. Elio Antonio de Nebrija, Vocabularius Aelii Anthonii Nebrissensis (tr. Gabriel Busa), traduït 1507 a quo.