Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


City and Name Ciutat de Mallorca Biblioteca Municipal
Former Name Biblioteca Pública Municipal
Address Ciutat de Mallorca Plaça Cort, 1 Espanya 07001
Telephone (971) 727744 (Telèfon) (971) 715239 (Telèfon) (971) 715239 (FAX)
Staff Concha Calafat, Directora
Hours Dill a div. 8.30-20.30h * Diss. 9-13h
Facilities fotocòpies
Note 87 manuscrits. El fitxer de sala duu unes signatures que de vegades no concorden amb les actuals
References Belmonte (1931), “La Biblioteca Municipal”, La Nostra Terra
Biblioteca Municipal (Palma de Mallorca) (1990), Relació dels manuscrits de la Biblioteca Municipal de Palma
389-97: Beer (1894), Handschriftenschätze Spaniens
Holdings copid 3158  Gal. 833b 4M Lull Reg. 760 Ed.: València: Joan Jofré, per a Gregori Genovart, 1521-07-12. Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283.
copid 1084  Ed.: Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-06-21. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392.
copid 1185  Ed.: Barcelona: Pere Posa, 1482. Francesc de Santcliment, Suma de l'art d'aritmètica, escrit 1482 ad quem.
copid 1189  Ed.: València: Pedro Hagenbach, et al., per a Jaume del Bosc, Comanador d'Onda [?], 1496-04-13. Ludolf de Saxònia, Primer del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1202  Ed.: València: Pedro Hagenbach, et al., per a Jaume del Bosc, Comanador d'Onda [?], 1496-04-13. Ludolf de Saxònia, Primer del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1346  Ed.: València: Nicholas Spindeler [?], 1491-02-16. Thomas de Kempis… Imitació de Jesucrist (tr. Miquel Peres), traduït 1482 a quo.
copid 1274  Ed.: València: Cristòfol Koffman [?], 1500. Ludolf de Saxònia, Segon del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.