Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


City and Name Chicago Newberry Library
Former Name Newberry
Address Chicago IL USA
References Matosas (1960), “Fondos catalanes en la Newberry Library de Chicago”, Biblioteconomía
Holdings manid 1241  Ayer ms. 746 MS: 1396 - 1410. Desconegut, Recepta per fer tinta, escrit 1415 a quo.
copid 3043  Bonaparte: 4587 Ed.: Valladolid: Sebastián Martínez, 1555. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1772  Bonaparte: 6459 Ed.: Valladolid: Sebastián Martínez, 1555. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1378  Case fF 4014.60Z Ed.: València: València: Impremta de la vídua de Joan Mey Flandro, 1558. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
copid 1147  Inc. 9503 | Antic Coll. Bonaparte 4506 Ed.: València: Nicholas Spindeler [?], 1491-02-16. Thomas de Kempis… Imitació de Jesucrist (tr. Miquel Peres), traduït 1482 a quo.
copid 1192  Inc. 9506 Ed.: València: Pedro Hagenbach, et al., 1495-02-16. Ludolf de Saxònia, Quart del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 3138  Special Collections 4th Floor: Folio Inc. 9508 Ed.: València: Cristòfol Koffman [?], 1500. Ludolf de Saxònia, Segon del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1211  Inc. 9556.5 Ed.: Barcelona: per a Mateu Vendrell, 1484-04-17. Alfonso de la Torre, Visió delectable (tr. Francesc Prats), traduït 1440 - 1484-04-17 ad quem.
copid 1819  Wing fZP 540.G 955 Ed.: València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.