Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10303
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Ambulabunt gentes in lumine tuo”
Sermo in feria ii
Date pronunciat: 1412 [?] - 1418 [?]
Text Type ProsaSermó
Subjects ORATÒRIA RELIGIOSA
References Ferrer et al. (1975), Sermons 4:291-7
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1569
City, library and call number València  Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio Ms. 276
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)   
ID no. of specific copy cnum 9299 BITECA
Location ff. 13-16v (mod.)ff. xiii-xviv (ant.)
Incipits - Explicits rubr.: [13] fferia iia
tema: Ambulabunt gentes in lumjne tuoysaye xlo cao etc.
text: venjnt ala declaracio dela paraula preposada e ala materia dela qual entench a preycar deuets notar que aquesta uida en esguard dela uida eternal es dita njt ... [16v] … on sent pau diu de aço responent als homens fent tals questions diu ad ebreos vo cao videte itaque fratres quo caute ambuletis placeat deo etc.