Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1029
City and Library València Biblioteca Municipal Serrano Morales
Collection: Call Number Fons Serrano Morales:: 6437
Title Paladio | de | agricultura | en | lemozino
Obra de la antigua agricultura | de la Corona de Aragón […]baja- | da p(o)r Ferrer Sayol, catalán | Secretario de la Sa Da Eleonor Rey(n)a de Aragon Mug(e)r del S(enyo)r D(o)n Pedro | de Aragón e hija del Rey de Secilia
Copied 1451 [?] - 1500 [?]   
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: II + 111 + III
Collation relligadura molt tibant que dificulta la col·lació: 124 218 312 420 522 618
Page Layout 33 línies37 línies34 línies (f. ij)
Size pàgina 268 × 200 mm (f. ij)
caixa 240 × 143 mm
Hand humanística
Watermark mà amb flor (f. 111;)
pelegrí dins d'un cercle damunt les lletres “LM” (guardes)
Pictorial Elements Caplletres: al f. i, caplletra de sis unitats de pauta en vermell amb decoració interior pintada; caplletres de unes unitats de pauta en vermell
Orla f. i text emmarcat en una tira de paper d'or pràcticament despresa i amb flors tintades
Calderons en vermell
Altres: mesos de l'any escrits a la part superior de cada foli també en vermell
Other features Justificació: a mina de carbó i punta seca
Perforacions: sense perforacions visibles
Reclams: horitzontals al marge inferior dret (a tots els quaderns llevat del primer)
Condition volum restaurat, marges tallats. Foliació en xifres romanes en vermell del f. i al xi, possiblement seguia en tinta negra però fou tallada per relligador, ja que s'insinua als ff. 22 i 23, i es veu clarament a partir del f. 27 fins al xcviij; a banda, tot el volum és foliat modernament a llapis. Tinta molt corrosiva, traspassa i en algun punt forada el paper
Binding posterior, pasta valenciana folrada de badana marró, talls tintats de groc i verd. Guardes de paper d'aigües
Note al ms. BNM 10211 (BETA MANID 2288) es troba una traducció aragonesa de les obres copiades en aquest manuscrit, anterior al 1385. Anotacions als marges i als folis de guarda. Informacions procedents del catàleg
References Tractat a: Capuano (2009), “Early Catalan Agricultural Writing and the Libre o regla o ensanyament de plantar o senbrar vinyes e arbres…”, Biblioteca Digital de Sciència.cat 2-3
Vist per: Capuano (1997), Carta
Descrit per: Giner Sánchez et al. (1988), “Ferrer Sayol i el manuscrit Tractat d’agricultura de l’Arxiu Municipal de València”, Estudis sobre història de la institució notarial a Catalunya en honor de Raimon Noguera
Descrit per: Rovira Cerdà (2008), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2008), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2007), Inspecció personal
Tractat a: Capuano (1994), “The Agricultural Texts Appended to the Fourteenth-Century Iberian Translations of Palladius”, Manuscripta. A Journal for Manuscript Research
Tractat a: Hauf i Valls (1989), “Dues versions iberoromàniques de l'Opus agriculturae de Pal·ladi. Petita mostra lexicogràfica”, La Corona d'Aragó i les llengües romàniques. Miscel·lània d'homenatge per a Germà Colon 384 nota
Tractat a: Giner Sánchez (1986), “El tractat d'agricultura de Pal·ladi. Una còpia feta de la traducció de Ferrer Sayol”,
Catalogat a: Giner Sánchez (1983), “Descripció dels manuscrits dels fons Serrano i Morales [tesina]”,
Descrit per: Giner Sánchez (1983), “Descripció dels manuscrits dels fons Serrano i Morales [tesina]”, 1:129-131 , n. 122
Catalogat a: Massó Torrents (1903-06), “Manuscrits catalans de València”, Revista de Bibliografia Catalana 6:247-57 , n. II
Internal Description Number of texts: 7