Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


City and Name Ciutat de Mallorca Fundació Bartolomé March Severa
Former Name B. March
Address Ciutat de Mallorca Conquistador, 13 Espanya 07001
Telephone (971) 711122 (Telèfon) (971) 725803 (FAX) WWW.FUNDBMARCH.ES (URL)
Staff Fausto Roldan Sierra, Director
Hours Dill a div. 9.30h-14 * Dim. i dij. 16-20
Closed agost
Note fundada el 1970; temes: regionalisme i història local; Fons: 60000 llibres, 5 diaris, 2000 publicacions periòdiques, 550 microfilms, 1800 manuscrits, 21 incunables, 3000 fons antic (llibres s. XVI-XVIII), 500 diapositives, 500 microfitxes, follets, separates, literatura gris, mapes i plans. Tenen en dipòsit part del fons del Convent dels Franciscans. Dos importants fonts documentals que formen part de la biblioteca són el de l'Arxiu i Biblioteca Medinacelli i la Biblioteca dels Ducs de Gor de Granada, a més de la incorporació posterior dels fons dels bibliòfils Luís Planduria i Pedro Sampol
References Biblioteca Bartolomé March (1990), Catàleg de Sala
Holdings manid 5136  B96-V2-1 | Antic 103-II-10 | Antic D-4-13 MS: Tortosa:, 1370 a quo. Desconegut, Costums de Tortosa, promulgat 1272 - 1292.
manid 1195  70-IV-8 | Antic 102-V2-5 | Antic 103-V2-1 | Antic 104-I-2 MS: 1401 - 1500. Desconegut, Llibre del Consolat dels mercaders catalans de Bruges, promulgat 1330-08-15 - 1355-04-21.
manid 1387  87-V3-9 | Antic T150308 | Antic Duque de Medinaceli, 2 | Antic 76-379 | Antic 20-6-2 MS: 1301 - 1400. Desconegut, Oració per guarir plaga, escrit 1401 - 1500.
manid 1347  91-V3-6 | Antic B104-V1-3 | Antic 103-II-11 | Antic 787 | Antic 12/12/0 2633 cat. 117 n. 8 MS: Barcelona[?]:, 1341 - 1360. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344.
manid 2731  99-V1-6 | Antic 79-III-32 | Antic 98-B-32 MS: Francesc Montaner i Font, 1601 [?] - 1620 [?]. Col·lectiu, Trobes en llahor de Ramon Llull, escrit 1502 ad quem.
manid 1883  96-V3-2 | Antic 73-V | Antic 103-V3-2 | Antic B103-V3-2 | Antic 102-III-11 lot 128 Ms. 16380 núm. 554 del lot MS: 1401 - 1450 [?]. Flavius Renatus Vegetius, Art de cavalleria (tr. Jaume Castellà), traduït 1380 [?] - 1400 [?].
manid 1077  B102-V1-3 | Antic 102-V1-5 | Antic 102-I-3 MS: 1449. Desconegut, Capítols del honrat ofici dels boters, escrit 1400 - 1500.
manid 1080  B102-V1-4 | Antic 70-IV-9 | Antic 102-V1-1 | Antic 102-I-4 MS: 1401 - 1600. Desconegut, Capítols de la Confraria dels sastres, escrit 1400 - 1600.
manid 1413  102-V1-8 | Antic B103-V1-2 | Antic 70-VI | Antic 102-II-5 MS: 1401 - 1500. Pseudo-Bernardus Claravallensis, Carta de sant Bernat a la seva germana (tr. Antoni Canals), traduït 1396 a quo - 1410 ad quem.
manid 1173  102-V2-2 | Antic 102-III-3 | Antic B102-V3-2 (2 MS: 1401 - 1500. Ramon Llull, Llibre de mil proverbis, escrit 1302 [?].
manid 2291  102-V2-1/3 | Antic B102-V3-2(1 | Antic 102-V2-1 | Antic 102-III-2 MS: 1401 - 1500. Ramon Llull, Proverbis de Ramon, escrit 1296 [?].
manid 1422  102-V2-6 | Antic B103-V3-5 | Antic 103-III-18 | Antic V3 / 5 MS: 1374 a quo - 1400. Guido delle Colonne, Històries troianes (tr. Jaume Conesa), traduït 1367-06-18 - 1374-07-12 ad quem.
manid 2290  102-V2-3 | Antic 102-III-4 | Antic B102-V3-2 (3 MS: València:, 1336. Desconegut, Art de confessió, escrit 1336.
manid 1081  B102-V2-4 | Antic 70-IV-10 | Antic B102-V1-1 | Antic 102-V1-1 | Antic 102-I-1 MS: 1401 - 1500. Desconegut, Capítols del gremi i ofici de forners, escrit 1415.
copid 3052  8-VI-9 | Antic 55-4 4212 Ed.: Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1592. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
manid 1626  102-V3-1 | Antic 103-I-1 | Antic B102-V3-3 MS: València:, 1441 - 1460. Ramon Llull, Llibre d'home, escrit 1300-11.
manid 1519  106-V2-3 | Antic B103-V2-02 | Antic I.IX.2 | Antic 105-I 1230 MS: 1401 - 1500. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
manid 2631  102-VI-2 MS: 1432 a quo. Casa dels Jurats… Jurament dels peraires, promulgat 1423 ca.
copid 1052  88-V3-5 | Antic 74-IV; 87-V3-9; 101-II-5; B 88-V3-5 Ed.: Barcelona: Johannes Luschner, per a Franc Ferber, 1498-10-22. Aegidius Romanus, Arquebisbe de Bourges, Llibre del regiment dels prínceps (tr. Arnau Estanyol), traduït 1381 ad quem.
copid 1261  89-V3-5 | Antic 101-II-2 A89-V3-05 B-89-V3-05 | Antic Ed.: València: Lambert Palmart, per a Gabriel Lluís d' Arinyó, 1482. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, traduït 1238 - 1446.
copid 3160  89-V3-6 (1-2) | Antic B 89-V3-6; B 89-V3-7; 101-II-1/1-2 Ed.: València: Joan de Mey, 1547 - 1548-07-30. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, promulgat 1488.
copid 1322  95-V2-35 | Antic 97-V2-3; B95-V2-35; 96-III-16;97-V2-3; 97-V2-3; 6605; 71-IV-16 Ed.: València: Joan Jofré, per a Gregori Genovart, 1521-07-12. Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283.
copid 3159  96-B-12 | Antic B94-V2-12; 96-III-12 Ed.: València: Joan Navarro, 1539-03-10. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.