Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1028
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call Number MSS/1474 | Antic 1474 | Antic L. 170 | Antic 4170o
Title Secretos d Aristoteles
Copied 1441 - 1460   
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: 100 (= II + 1-55 + 89-112 + 239-242 + 6)
Collation 18 2-412 56/5 64 712 86/2 93 106
Page Layout 27 línies (f. 6)
Size pàgina 190 × 139 mm (f. 6)
caixa 132 × 82 mm
Hand humanística acurada (ff. 1-112)humanística més cursiva i ràpida (ff. 139-141)
Watermark ocell damunt de tres torres (al f. 27) (no identificada a Briquet ni a Piccard)
Pictorial Elements Rúbriques en vermell
Caplletres: en vermell
Calderons en vermell
Other features Justificació: a punta de plom
Ús de la primera línia de la pauta: no
Pautat: línies de guia per als renglons a punta d eplom
Perforacions: sense senyals visibles de perforacions
Reclams: duen reclams horitzontals centrats els quaderns segon al quart i el sisè, manca al cinquè car ha perdut el darrer foli
Condition volum incomplet, manquen els ff. 56-88 i 113-138, arrencats pel censor; als ff. 50, 55v i 89 hi ha passatges expurgats, ratllats amb tinta negra. Els sis folis finals, que formen el 10è quadern, foren pautats, però quedaren en blanc. Al començament del volum hi ha dos folis de guardes de paper posterior, en blanc. Els ff. 239-241 tenen l’angle inferior extern deteriorat.
Binding en pergamí flexible, decorada amb dobles filets envoltant els plans en tinta marró, del s. XVII, a tres cobertes, amb senyals d'haver portat tancadors de pell
History of volume Adquirit 1735
Previous owners Francisco Marcuello, clergue secular   1550 [?] - 1620 [?] (anotació al f. 1: “Soi de Francisco Marcuello de Daroca”, lletra del s. XVII segons el catàleg)
Gaspar Galceran de Castre Pinós de So i d'Aragó-Gurrea, 1r. Comte de Guimerà [1599]   1638 ad quem (De Andrés)
Casa d'Hijar (família)   1638 a quo (De Andrés)
Isidro Fadrique Fernández de Híjar de Portugal y Silva, 7è. Duque de Híjar   1735 venta a la BNM (De Andrés)
Associated persons Altres ingressà a la Biblioteca quan n'era director: Blas Antonio Nassarre, bibliotecari
Note la taula preliminar (ff. 1-4v) només esmenta els capítols de la primera obra del volum, el Secret dels secrets, però una mà castellana del s. XVI l'ha continuat tot incloent referència a la resta de les obres, inclús les transcrites en els folis arrencats per l'Inquisidor amb l'atribució de les obres a Albert el Gran; sembla que és aquesta mateixa mà la que va foliar el volum i va anotar la numeració de foli corresponent al final de tots els capítols de l'índex. Amb això, l'ordre del volum és: 1) pròleg; 2) taula original; 3) taula afegida al s. XVI i 4) text. A la coberta, amb la mateixa tinta que es va fer les línies que la decoren, es va anotar el núm. “121”, probablement una antiga signatura; l’anotació a llapis a l’interior de la coberta anterior “L. 170.” avui ratllada, podria referir-se a un preu en lliures pel que el llibre fou ofert o venut. No té anotacions marginals de lectura
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000039885&page=1 vist 2014-08-06
References Descrit per: Avenoza (2013), Inspecció personal
Facsímil: Secret dels secrets. Fotografies del Ms. Madrid: BNM 1474 (2000)
Facsímil: Microfilm del ms. 1474 de la BNM. Secret dels Secrets (1997)
Tractat a: Zamuner (2006), “Il volgarizzamento catalano Ct3 del Secretorum ps.-aristotelico e il codice 1474 della Biblioteca Nacional di Madrid”, Quaderni di Lingue e Letterature (Università di Verona)
Descrit per: Avenoza (2002), Inspecció personal
Descrit per: Marnierre (2001), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2001), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1995), Inspecció personal
Vist per: Riera i Sans (1990), Inspecció personal
Catalogat a: Kristeller (1989), Iter Italicum. Finding List of uncatalogued or incompletely catalogued humanistic Manuscripts of the Renaissance in Italian an other Libraries 4. Alia Itinera, 2. Great Britain to Spain IV:522
Catalogat a: Andrés (1988), “La valiosa colección de códices del Conde de Guimerá en la Biblioteca Nacional”, Varia Bibliographica. Homenaje a José Simón Díaz 50, 51 i 53 , n. 29
Catalogat a: Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Nacional (1953-95) 4:350-1
Catalogat a: Domínguez Bordona (1931), Catálogo de los manuscritos catalanes de la Biblioteca Nacional 20-2
Catalogat a: Massó Torrents (1896), Manuscrits catalans de la Biblioteca Nacional de Madrid. Noticies per un catàleg raonat 81-3
Internal Description Number of texts: 6