Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10288
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Multi sunt vocati, pauci vero electi”
Sermo in feria iv
Date pronunciat: 1412 [?] - 1418 [?]
Text Type ProsaSermó
Subjects ORATÒRIA RELIGIOSA
References Ferrer et al. (1975), Sermons 4:223-25
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1568
City, library and call number València  Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio Ms. 278
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)   
   
ID no. of specific copy cnum 9284 BITECA
Location ff. 232-233
Incipits - Explicits rubr.: [232] fferia iiija
tema: Multi sunt vocati pauci vero electi. Mt. 22o. cao. etc
acc.: Lo sermo de huy sera com les anjmes santes son ordenades en la glorja de paradis e dema si plau adeu vos declarare com son ordenades en jnfern set primo aue maria etc
text: Aquesta paraula es paraula de ihesu christ e es molt terrible per a nosaltres e veus que diu etc. mas sapiau que aquesta paraula es de gran soptilitat per raho de theologia e per raho philosofica ... [233] … Ara donchs voleu saber on jreu ara o sabreu segons que son viiij maneres de bona vida. La primera es afflictio penitencjal ut jn dictis sermonjbus