Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10285
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Cum audisset rex, iratus est”
Sermo in dominica xxi
Date pronunciat: 1412 [?] - 1418 [?]
Text Type ProsaSermó
Subjects ORATÒRIA RELIGIOSA
References Ferrer et al. (1975), Sermons 4:207-11
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1568
City, library and call number València  Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio Ms. 278
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)   
   
ID no. of specific copy cnum 9281 BITECA
Location ff. 225-228
Incipits - Explicits rubr.: [225] Dominjca xxja
tema: Cum audisset rex jratus est Mt. 22o. cao etc
acc.: Lo sermo de huy sera del sant euangeli de aquesta dominjca present e si plau adeu haurem moltes bones doctrines etc
text: En lo sant euangeli de huy yo he notat tres. punts Benignitat djujnal peruersitat humanal. seueritat virtual. Primo en lo punt de aquest sant euangeli nos es mostrada benignitat. divinal. car gran benignitat nos mostra ... [228] … e apres jnfideles filij e aço per la fe quelj hauem promesa e trenquamlalj etc