Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10282
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Renovamini spiritum mentis vestre”
Sermo in feria vi
Date pronunciat: 1412 [?] - 1418 [?]
Text Type ProsaSermó
Subjects ORATÒRIA RELIGIOSA
References Ferrer et al. (1975), Sermons 4:183-8
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1568
City, library and call number València  Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio Ms. 278
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)   
   
ID no. of specific copy cnum 9278 BITECA
Location ff. 211v-215
Incipits - Explicits rubr.: [211v] fferia .vja
tema: Renouamjni spiritum mentis vestre ad ephe. iiijo. cao. etc
acc.: Ja hir vos declari la vna conclusio de aquest thema e ara vos vull declarar laltre sera materia profitosa etc
text: Ara sapiau que vellea de cors jamay per natura no pot tornar joue nj jamay ihesu christ no volch fer tal mjracle ... [215] … E vet que si tu hi mets de aquestes buscalles en lo teu cor ell se encendra en la amor de ihesu christ per que ell te renouellara la tua anima per gracia
Note segueix la rúbrica “Sabbato. Abjnjcio et. ut supra” i al marge afegit per mà més cursiva “mjra que es bo per aquesta materja a ccij ca”, que remet a un sermó anterior