Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10281
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Renovate spiritum mentis vestre”
Sermo in feria v
Date pronunciat: 1412 [?] - 1418 [?]
Text Type ProsaSermó
Subjects ORATÒRIA RELIGIOSA
References Ferrer et al. (1975), Sermons 4:177-82
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1568
City, library and call number València  Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio Ms. 278
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)   
   
ID no. of specific copy cnum 9277 BITECA
Location ff. 208v-211v
Incipits - Explicits rubr.: [208v] fferia .va.
tema: Renovate spiritum mentis vestre ad ephe. iiijo. cao. etc
acc.: Per ço que les paraules djujnals etc. aue maria etc
text: Lentenjment de aquesta paraula veus que vol dir renovat lesperit dela vostra pensa car jatsesie que hauets feyts tants de peccats ... [211v] … mas als bons lo morir es plaer que jatsesia quel cors muyre mas la anima viu per tots temps justorum anime jn pace sapientie 3o. cao