Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10279
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Dedit potestatem talem hominibus”
Sermo in feria iii
Date pronunciat: 1412 [?] - 1418 [?]
Text Type ProsaSermó
Subjects ORATÒRIA RELIGIOSA
References Ferrer et al. (1975), Sermons 4:163-7
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1568
City, library and call number València  Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio Ms. 278
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)   
   
ID no. of specific copy cnum 9275 BITECA
Location ff. 202-204v
Incipits - Explicits rubr.: [202] fferia tercia
tema: Dedit potestatem talem hominibus Mt. 9o. cao. etc
acc.: En aquest sermo yo vull declarar les potestats que ihesu christ nos ha donades ... [202v] … e haurem bones moralitats set primo aue maria etc
text: Ara per declaracio de aquesta paraula preposada sapiau que per la jncarnacio de ihesu christ lo humanal ljnatge ço es la christandat e los christians han aconsegujt gran dignitat ... [204v] … superbios aquex cami on va etc. doncs si a paradis voleu anar anats per lo camj de penitencja diu ysayes hec vja ambulate jn ea