Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10276
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Duobus enim mandatis universa lex pendet”
Sermo sabbato
Date pronunciat: 1412 [?] - 1418 [?]
Text Type ProsaSermó
Subjects ORATÒRIA RELIGIOSA
References Ferrer et al. (1975), Sermons 4:145-51
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1568
City, library and call number València  Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio Ms. 278
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)   
   
ID no. of specific copy cnum 9272 BITECA
Location ff. 194-197v
Incipits - Explicits rubr.: [194] Sabbato
tema: Duobus enim mandatis vnjversa lex. pendet Mt. 22o. cao. etc
acc.: En aquest sermo yo vos vull declarar quants manaments deus nos ha donats ela manera dela ordenacio que en aquells ha posada sera materia speculatiua mas hay de bones moralitats set primo aue maria etc
text: [194v] Los manaments de deu ala persona quels serua veus com son ordenats en .v. maneres ... [197v] … e segons aquest compte los manaments son en hu per ço diu ihesu christ mandatum lucerna est lex scilicet in capite proverbi. vjo. cao. altra omnia quecumque vultis ut faciant vobis homines et vos facite illis Mt. vjo. cao. omnjs lex jn vno sermone jmpletur gal. vo. cao