Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10275
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Quid vobis videtur de Christo, cuius filius est!”
Sermo in feria vi
Date pronunciat: 1412 [?] - 1418 [?]
Text Type ProsaSermó
Subjects ORATÒRIA RELIGIOSA
References Ferrer et al. (1975), Sermons 4:139-43
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1568
City, library and call number València  Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio Ms. 278
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)   
   
ID no. of specific copy cnum 9271 BITECA
Location ff. 192-194
Incipits - Explicits rubr.: [192] fferia vja
tema: Quid uobis videtur de christo cujus filius est Mt. 22o. cao. etc
acc.: Aquest tema es una questio que feu ihesu christ als juheus e ells nolj saberen be respondre mas nosaltres christians lj sabrem ben respondre si plau adeu etc
text: Tres generacions trobam de ihesu christ e per cascuna generacio ell es fill de tres persones ... [194] … mas quan la persona que ha concebut o met en obra partint se de peccat porem dir lo tema quid uobis videtur de christo cujus filius est dela persona penjdent