Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10272
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Et non poterant et respondere verbum”
Sermo in dominica xix
Date pronunciat: 1412 [?] - 1418 [?]
Text Type ProsaSermó
Subjects ORATÒRIA RELIGIOSA
References Ferrer et al. (1975), Sermons 4:125-8
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1568
City, library and call number València  Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio Ms. 278
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)   
   
ID no. of specific copy cnum 9267 BITECA
Location ff. 185v-187v
Incipits - Explicits rubr.: [185v] Dominjca .xviiij. post pentecostes
tema: Et non poterant ei respondere uerbum textualite Mt. 22o cao etc
acc.: Lo sermo de present sera del sant euangeli de aquest dichmenge e hay moltes speculacions etc. aue maria etc
text: Lo sant euangeli de huy toque tres disputacions La primera fon dels saduceus contra ihesu christ e fo maliciosa ... [187v] … Ara vet yo que he fet per tu e com me so humjliat e tu contra mon voler has viscut superbiosament que djras llavors dic de vij. peccatis