Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10263
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Lucerna fulgoris illuminabit te”
Sermo sancti Ieronimi
Date pronunciat: 1412 [?] - 1418 [?]
Text Type ProsaSermó
Subjects ORATÒRIA RELIGIOSA
References Ferrer et al. (1975), Sermons 4:81-88
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1568
City, library and call number València  Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio Ms. 278
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)   
   
ID no. of specific copy cnum 9258 BITECA
Location ff. 165v-169v
Incipits - Explicits rubr.: [165v] Sermo sancti jeronjmj
tema: Lucerna fulgoris jlluminabit te .lu .xjo. cao. etc.
acc.: Senyors lo nostre sermo de huy sera de mossenyer sent jeronjm e si plau adeu sera bona materia ... ehaurem moltes bones doctrjnes de sa vida per a edifficacio de nostres animes e mellorament de nostra vida set primo aue maria etc
text: lucerna etc. sent jeronjm fo candela per illumjnar nos e pus que es dit candela yo trop que sent jeronjm es dit candela en tres maneres ... [169v] … hauem altra doctrina que deuem fer restitucio de ço que no es nostre axi com feu sent geronjm als mercaders etc