Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10261
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Hic est maior in regno caelorum”
Sermo sancti Michaelis
Date pronunciat: 1412 [?] - 1418 [?]
Text Type ProsaSermó
Subjects ORATÒRIA RELIGIOSA
References Ferrer et al. (1975), Sermons 4:67-70
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1568
City, library and call number València  Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio Ms. 278
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)   
   
ID no. of specific copy cnum 9256 BITECA
Location ff. 158-160
Incipits - Explicits rubr.: [158] Sermo sancti Michaelis
tema: Hic est maior in regno celorum habetur uerbum istud originaliter Mt xviijo cao recitatiue jn euangelio hodierne solemnjtatis
acc.: Ja sabeu com la festa de mossenyer sent Miquel archangel es huy e axi sera dell lo seu sermo etc. ave maria etc.
text: Doctrina es en santa teologia e conclusio de tots los doctors que mossenyer sent miquel es lo maior angel de tots los angels ... [160] … E veus com sent mjquel en aquestes tres batalles es capita e per ço ne deuem fer gran festa. Placie a nostre senyor etc.