Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10256
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Omnes magnificabant Deum”
Sermo in dominica xvi
Date pronunciat: 1412 [?] - 1418 [?]
Text Type ProsaSermó
Subjects ORATÒRIA RELIGIOSA
References Ferrer et al. (1975), Sermons 4:25-34
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1568
City, library and call number València  Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio Ms. 278
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)   
   
ID no. of specific copy cnum 9251 BITECA
Location ff. 135-140v
Incipits - Explicits rubr.: [135] Dominica xvia
tema: Omnes magnificabant deum verbum istud habetur originaliter lu vijo cao et recitatum est statim jn euangelio hodierno
acc.: la nostra present preycacio sera del sant euangelj de aquest dichmenge present ... e a consolacio de nostres anjmes mas primo saludem etc. aue maria etc
text: Bona gent yo he pensat que en aquesta preycacio tjnga la manera que tenen los lauradors en sembrar los camps que primo lo lauren ... [140v] … e per ço hauem final doctrina de glorificar e loar deu quan deu resuscite la creatura e veus lo llaurar que hauem fet elo sementer que hauem sembrat placie etc