Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10253
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Facite vobis amicos de mamone iniquitatis”
Sermo in feria ii post dominicam x post Trinitatem
Date pronunciat: 1412 [?] - 1418 [?]
Text Type ProsaSermó
Subjects ORATÒRIA RELIGIOSA
References Ferrer et al. (1975), Sermons 3:135-8
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1568
City, library and call number València  Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio Ms. 278
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)   
   
ID no. of specific copy cnum 9229 BITECA
Location ff. 34v-36v
Incipits - Explicits rubr.: [34v] fferia ij
tema: Ffacite uobis amicos de mammone iniquitatis lu xvjo cao etc.
acc.: lo nostre present sermo sera del euangelj dela dominjca corrent etc aue maria etc.
text: facite uobis etc En aquest sermo yo he pensat que tjnga vna manera nouella la qual tenen los juristes quant han adisputar o legir en la scola ... [36v] … en lo camp lo lexen no volen exir de casa E quan son tornats los amjchs acasa lleuenlj los bens hoc hi auegades si allancegen be guarda destructiue ergo facite