Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10250
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Non potestis Deo servire et mamonae”
Sermo in feria iii post dominicam xv post Trinitatem
Date pronunciat: 1412 [?] - 1418 [?]
Text Type ProsaSermó
Subjects ORATÒRIA RELIGIOSA
References Ferrer et al. (1975), Sermons 3:289-95
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1568
City, library and call number València  Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio Ms. 278
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)   
   
ID no. of specific copy cnum 9246 BITECA
Location ff. 112v-116v
Incipits - Explicits rubr.: [112v] fferia iija
tema: Non potestis deo serujre et mammone Mt vjo cao etc.
acc.: En lo present sermo yo enten a declarar a vostra bona devocio los grans deffalljments e molts que han les riquees temporals ... pens que sera materia etc. aue maria etc.
text: [cxiij] Aquesta paraula proposada diu axi no podets serujr a deu e anar a mammona Aquest nom se pren en dues maneres en la scriptura ... [116v] … finaliter lermjta los dix ço que y sabie. E axi per amor de deu regiu vos ab aquelles en tal manera que no vjngats en perill etc.